Betere Power Quality: de kortste weg naar minder CO2

2050 klimaatneutraal

In 2050 moet de gehele Europese Unie klimaatneutraal zijn, volgens de Europese Klimaatwet, die eind juni 2021 door de Europese Raad is aangenomen. Om dit te realiseren zullen broeikasgasemissies in Europese Unie in 2030 fors lager moeten zijn dan in 1990 – maar liefst 55%, oftewel 14,3 Mton lager.

CO2-heffingen

De EU en de Nederlandse overheid willen met CO2-heffingen bedrijven aansporen over te stappen op duurzame bronnen en energiebesparende maatregelen te nemen. Duitsland introduceerde al enige tijd geleden een CO2-heffing. Op 1 januari 2021 werd in Nederland een heffing op industriële broeikasgasemissies geïntroduceerd. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voert deze regeling uit. Deze heffing geldt voor bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, en voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden N2O uitstoten.

Jorlan Peeters-ROC

Om bedrijven de gelegenheid te bieden hun processen aan te passen krijgen ze aanvankelijk vrijstelling voor een deel van de uitstoot, maar dit wordt geleidelijk afgebouwd. In 2023 komt de Nederlandse overheid ook met een CO2-belasting voor huishoudens, bedrijven en transport. Hoe meer uitstoot, hoe hoger de aanslag. Volgens onderzoeksbureau CE Delft is dit een vereiste voor het behalen van de klimaatambities. De hogere kosten worden aanvankelijk gecompenseerd met een lagere energiebelasting, maar zullen tegen 2030 flink zijn gestegen.

Een goede Power Quality als basis

Veel bedrijven willen graag overstappen op ‘schone’ stroom, maar het aanbod is nog niet overal in overeenstemming met de vraag. Deze bedrijven realiseren zich echter vaak nog onvoldoende dat hun broeikasgasemissies nu al fors lager kunnen, simpelweg door de efficiëntie van hun stroomverbruik tegen het licht te houden en maatregelen te nemen. Dat begint bij een goede Power Quality, oftewel kwaliteit van spanning en stroom. Naast voordelen als meer vermogen halen uit een bestaande installatie, lagere beheerskosten, en het verlengen van de levensduur van netwerk zorgt een goede Power Quality ook voor een blijvend lagere CO2-uitstoot.

zonnepanelen, windturbines en elektriciteitsmasten

Het elimineren van verspilling en het optimaliseren van energieverbruik vermindert warmte- en transmissieverliezen op apparatuur en systemen, wat broeikasgasemissies verlaagt. Daarnaast ondersteunt goede Power Quality de energietransitie, waarbij elektrificatie van bijvoorbeeld verwarming en verkeer zorgt voor minder CO2-uitstoot door verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Power Quality-optimalisatie speelt ook een belangrijke rol bij het efficiënt opslaan en transporteren van duurzaam vermogen uit uiteenlopende bronnen zoals zonnepanelen en windturbines.”

“Factoren die de Power Quality beïnvloeden hebben een sterk effect op de efficiëntie van een netwerk, en daarmee ook CO2: variaties in spanning, excessief blindvermogen, of harmonische vervorming, bijvoorbeeld. Monitoring van de elektrische installatie en het net is essentieel voor optimalisatie. Dit helpt de uitstoot van CO2, NOx en SOx verlagen, en maakt het distributienetwerk robuuster. Op basis van de verkregen informatie kunnen uiteenlopende stappen worden genomen: implementeren van spanningsstabilisatoren, Actieve Harmonische Filters, overspanningscondensatoren, load balancing, of het corrigeren van de vermogensfactor door de verhouding tussen het werkelijke vermogen (kW) en het schijnbare vermogen (kVA) te optimaliseren.”

“Kortom: slim omgaan met Power Quality helpt bedrijven om meer te halen uit bestaande netwerken, faciliteert de energietransitie en elektrificatie en draagt daarmee positief bij aan verlaging van de CO2-uitstoot.”

“HyTEPS kan hierin adviseren en ondersteunen. Door middel van onze kennis, diensten en technologisch innovatieve producten helpen wij bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, continuïteit en veiligheid van elektrische installaties. Dat zorgt niet alleen voor minder uitstoot en aantoonbare naleving van alle regelgeving en voorschriften, maar levert ook nog een flinke kostenbesparing op.

CO2-heffing-industrie

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven