Schone en veilige stroom in een complexere wereld

Monitoring en data

Niemand zou zich zorgen moeten maken over schone, betrouwbare, veilige spanning en stroom. Productie van vrijwel alle bedrijven, de energietransitie, en het nieuwe werken hangen nauwer dan ooit samen met het goed functioneren van elektrische installaties. Tegelijkertijd worden installaties en componenten steeds gecompliceerder en gevoeliger voor de kwaliteit van stroom. Onderlinge verwevenheid en afhankelijkheden tussen apparatuur, installaties en het net worden steeds groter. Aangesloten apparatuur, vaak nodig om de energietransitie te helpen realiseren, kan leiden tot problemen en vervuiling.

De veiligheidsbepalingen van de NEN 1010, met aandacht voor Power Quality-aspecten, zijn essentieel voor het ontwerpen, bouwen, verifiëren en aanpassen van laagspanningsinstallaties. Het aantal normen neemt ook toe, en daarmee de complexiteit. Inmiddels is de NEN 1010-8 norm geïntroduceerd, met nieuwe eisen, maatregelen en aanbevelingen. Deel 8 van de nieuwe NEN 1010 heeft betrekking op energie-efficiëntie, de energietransitie, en het behalen van maximaal rendement met een energiemanagementsysteem. Dit alles maakt de werkzaamheden van de installatieverantwoordelijke steeds belangrijker en complexer. Kortom, actuele ontwikkelingen vragen om meer denk- en rekenwerk en meer kennis van componenten en apparatuur.

Jorlan Peeters

Doorlopend inzicht in de actuele status van apparatuur en Power Quality-fenomenen, en het vermogen data te analyseren en daar zinvolle acties uit af te leiden, zijn van groot belang bij het oplossen van deze vraagstukken. Nadat er inzicht is verkregen in de mogelijke problemen op het gebied van de kwaliteit van elektrische energie, kunnen stappen worden ondernomen tot verbetering. Continue monitoring betekent ook dat meerdere aspecten van de nieuwe NEN1010:2020 deel 8-norm automatisch worden nageleefd, waarvoor ook punten worden toegekend. Ook kan er doorlopend worden gecontroleerd op de naleving van normen zoals NEN-EN 50160 en BREEAM.

Echter, naleven van normen is geen garantie voor succes. Veel Power Quality-fenomenen worden bij audits niet altijd geregistreerd. Dankzij doorlopend up-to-date inzicht in de werking en efficiëntie van de installatie kunnen echter vergaande analyses worden uitgevoerd en problemen tijdig opgespoord. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor prognoses, onderhoudsplanning, optimalisatie van de installatie en meer.”

Electrical-engineering-design-met-toetsenbord

HyTEPS introduceert een oplossing voor monitoring en het oplossen van Power Quality problemen in steeds complexere systemen: Total Power Insight & Improvement. ‘TPI&I’ biedt doorlopend inzicht in de prestaties van alle onderdelen van de installatie en detecteert patronen, afwijkingen en potentiële problemen.

Ook wordt de klant tijdens alle stappen wordt ondersteund door de engineers van het HyTEPS Power Competence Center. ‘TPI&I’ biedt doorlopend inzicht in de Power Quality-karakteristieken van de installatie en de prestaties van alle onderdelen. Ook worden patronen, afwijkingen en potentiële problemen gepresenteerd.”

“Monitoring van relevante Power Quality parameters (inclusief rapportage en advies helpt bij het identificeren van (potentiële) storingen in elektrische installaties. Met TPI&I helpen wij de betrouwbaarheid, het rendement en de veiligheid van elektrische installaties vergroten.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven