HyTEPS vestigt zicht in Catalyst-hub Twice op TU/e Campus

HyTEPS betrekt tweede locatie, gelegen op de TU/e-campus

Op 1 februari 2021 hebben wij onze nieuwe locatie op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven in gebruik genomen. Het kantoor is gelegen in de Catalyst-hub, gefaciliteerd door Twice. Door sterke groei van onze werkzaamheden en ons technische team was het bestaande kantoor niet meer toereikend. We wilden die unieke locatie, een historisch pand in het centrum van Gemert, het dorp waar ons bedrijf sinds de oprichting in 2007 is gevestigd, niet opgeven. Daarom besloten we een tweede kantoor te openen.

HyTEPS vestigt zich in het hart van Brainport Eindhoven

De keuze voor de tweede locatie viel al snel op de Twice hub Catalyst, gelegen op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, in het hart van de Brainport Regio. Zowel Brainport Eindhoven als Twice stimuleren groei en ontwikkeling van innovatie en techniek, waarbij volop mogelijkheden worden geboden tot netwerken en samenwerken. Dit nieuwe kantoor in Eindhoven brengt ons dichter bij bedrijven voor wie onze ondersteuning van groot belang is, of zelfs essentieel. Daarnaast vergemakkelijkt het de samenwerking met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden binnen Brainport Eindhoven, om zodoende een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

HyTEPS vestigt zich in hart Brainport Regio Eindhoven

HyTEPS vestigt zich op campus Eindhoven University of Technology

Toegevoegde waarde TU/e campus

De locatie van Catalyst op de TU/e campus is voor HyTEPS van grote toegevoegde waarde. De centrale ligging is gemakkelijk bereikbaar en ons bedrijf zit nu in de directe nabijheid van mogelijke toekomstige stagiairs en medewerkers. Naast de bachelor- en masteropleidingen Electrical Engineering huisvest de campus ook het Fontys Nexus gebouw waarin drie instituten zijn gevestigd in het domein Technologie en Innovatie.

Kennis delen met de engineers van de toekomst

Door dicht bij deze opleidingsinstituten te zijn gevestigd verwachten wij de samenwerking naar een hoger niveau te kunnen brengen. Niet alleen door het bieden van stagemogelijkheden en het delen van kennis en ervaring tijdens bedrijvendagen en lunchlezingen, maar ook door masterclasses en kennissessies voor studenten te organiseren op het Catalyst-kantoor en verdere verbinding te zoeken. Hierdoor willen we het kennisniveau van studenten op ons specifieke vakgebied - Power Quality – verhogen. Niet alleen vanuit theorie, maar juist vanuit onze praktijkkennis. HyTEPS werkt al bijna 10 jaar nauw samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben, deeltijdhoogleraar Power Quality bij de onderzoeksgroep Electrical Energy Systems aan de TU/e vakgroep Elektrotechniek. Samen brengen wij theorie en praktijk dichter bij elkaar om kennis te vergroten en meer diepgaande inzichten te verkrijgen.

Beoogde groei van ons team om aan de toenemende vraag te blijven voldoen

Als gespecialiseerd partner met een breed scala aan diensten en oplossingen ondersteunen wij bedrijven, overheid en instellingen bij vraagstukken, problemen en uitdagingen welke de energietransitie en verduurzaming met zich meebrengen. We beogen een groei van ons team met minimaal drie nieuwe technische medewerkers per jaar om aan de continu toenemende vraag naar onze expertise op het gebied van Power Quality te kunnen blijven voldoen.

HyTEPS team tijdens opening Catalyst office op TUe campus Brainport Eindhoven

Een deel van het HyTEPS team.

 

HyTEPS is uw partner bij het analyseren en optimaliseren

van een slechte kwaliteit stroom

 

Wij hebben de kennis, ervaring en kwalitatief hoogwaardige producten om een slechte kwaliteit stroom te analyseren en optimaliseren. Door middel van metingen krijgen wij inzicht in de situatie binnen uw specifieke installatie. Dit geeft ons handvatten om de best passende oplossing te dimensioneren en adviseren.