Vlamboogstudies uitvoeren bij een van ‘s werelds grootste brouwers

Vlamboogstudies uitvoeren bij een van ‘s werelds grootste brouwers

Brouwerij-vlamboogstudies

Bij een van de Nederlandse vestigingen van een van de grootste bierbrouwers ter wereld zijn een aantal installatie-onderdelen zoals schakelapparatuur, bekabeling en beveiligingsapparatuur al geruime tijd in werking. Het technisch team vroeg zich af of er geen risico’s zouden ontstaan in geval van kortsluitingen, die mogelijk tot vlambogen kunnen leiden, en over de responstijd van beveiligingsapparatuur.

De installatieverantwoordelijke van de brouwerij wist dat er actie moest worden ondernomen voor de bescherming van mensen en installaties en om ervoor te zorgen dat de normen werden nageleefd. Hij was op de hoogte van de potentiële vlambooggevaren, maar had documentatie nodig om zijn ideeën  voor het management te onderbouwen zodat deze kwestie de juiste prioriteit zou krijgen. HyTEPS werd gevraagd om een vlamboogonderzoek uit te voeren en documentatie, aanbevelingen en oplossingen te leveren.

8MW verbruik installatie
30 transformatoren
 450 laagspanningsverdeelborden

Uitdaging

“We wilden een onafhankelijke gespecialiseerde partner inschakelen die meer deed dan  alleen delen van de installatie afkeuren of goedkeuren – we zochten een partij die echt met ons mee kon denken en aangeven wat er verbeterd kon worden en hoe,” legt de Installatieverantwoordelijke uit. “Daarom besloten we met HyTEPS in zee te gaan. De mensen van HyTEPS werken volledig autonoom – ik kon ze gewoon hun gang laten gaan zonder constant mee te kijken.”

Doelstellingen

  • Uitvoeren van vlamboogonderzoek inclusief labels en PBM-richtlijnen
  • Rapporteren als basis voor management discussie
  • Oplossingen aanbevelen, implementeren en testen

Oplossing

“Dit was een zeer groot, complex project, waarbij meerdere gebouwen met eigen transformatoren betrokken waren,” vertelt Harish Ravi, technisch ingenieur bij HyTEPS, die leiding gaf aan het projectteam. “Bovendien was niet alle informatie beschikbaar door de ouderdom van installatiedelen! Sommige onderdelen waren 70 jaar oud en documentatie ontbrak of bleek niet volledig. We moesten uitzoeken hoe we zonder gegevens de parameters nauwkeurig konden schatten. We berekenden bijvoorbeeld kabellengtes door bouwtekeningen te bestuderen.”

“We beoordeelden eerst de hoofdverdelers en ontdekten hoe we snel en eenvoudig konden zorgen voor naleving van de normen.  Ons rapport gaf duidelijk aan of beveiligingsapparaten nauwkeurig gedimensioneerd waren en of ze op het juiste moment zouden uitschakelen.”

Resultaten

“HyTEPS heeft ons snel voorzien van vlambooglabels voor de kasten en we hebben alle benodigde PBM’s aangeschaft, die nu correct gespecificeerd zijn”, vertelt de Installatieverantwoordelijke. “We zijn de analyses aan het bestuderen en bespreken de volgende stappen met het management. Met HyTEPS bespreken we ook vervolgstappen. Werken met HyTEPS heeft het gemakkelijker gemaakt om deze kwesties te presenteren en onze zaak voor te leggen aan het management en aan andere afdelingen. We hebben nu inzichtelijke rapportage waarmee we onze activiteiten kunnen onderbouwen. Ook kunnen we  vlamboogveiligheid nu structureel aanpakken in plaats van telkens aan één aspect te werken. Bovendien kunnen we alles dat we leren ook op een gestructureerde manier delen met andere faciliteiten van de brouwerij.”

Harish: “Geen van onze concurrenten was bereid om dit project aan te nemen, dat nogal wat uitdagingen met zich meebracht en zeer specifieke expertise vereiste. De klant was blij met het feit dat dat hij binnen een paar maanden over de benodigde oplossingen, advies en rapporten beschikte, zodat hij deze veiligheid in detail met het management kon bespreken.”

“We kijken nu naar mogelijkheden om mogelijke onveiligheid in verdeelborden op te lossen. Voor mij persoonlijk was het heel interessant om aan een installatie van deze omvang te werken. Bovendien kreeg ik alle processen te zien die komen kijken bij het maken van bier – ik heb nooit geweten dat er zoveel bij kwam kijken!”

HyTEPS heeft ons snel voorzien van vlambooglabels en heeft alle benodigde PBM’s correct gespecificeerd
Installatieverantwoordelijke

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven