Vlamboogstudies bij een van ‘s werelds grootste farmaceutische bedrijven

Vlamboogstudies bij een van ‘s werelds grootste farmaceutische bedrijven

Ziekenhuis stroomkwaliteit grootste ziekenhuis in regio

Ons Amerikaanse moederbedrijf moet voldoen aan zo’n 40 verplichte veiligheidsnormen (SN’s),” vertelt de installatieverantwoordelijke van de divisie diergeneesmiddelen van een van ‘s werelds grootste farmaceutische bedrijven. “Norm SN23 betreffende ‘elektrische veiligheid’ vereist dat we vlamboogonderzoeken uitvoeren.

 40 veiligheidsnormen
2x 6MW elektra inkoop stations
 25 transformatoren
Meer dan 400 hoofd- en onderverdelers

Uitdaging

De hoeveelheid werk was enorm: de installatie bestaat uit twee 6MW elektrische inkoopstations met zo’n 25 transformatoren en meer dan 400 hoofdverdelers en onderverdelers. Ook de eindgroepen maakten deel uit van de studie.

“We waren op zoek naar een partner op het gebied van energiemonitoring en stroomkwaliteit. Zo kwamen we in contact met HyTEPS. Met een vorige partner waren we gestopt omdat zij geen beheeromgeving hadden voor de vlamboogstudies. HyTEPS kon ons dat wel bieden.”

“Bewustzijn rond vlambogen is in de VS meer ontwikkeld dan in Europa”, aldus Srivats Venkateswaran, Technical Engineer HyTEPS. “Ze begrijpen het belang van metingen. In Nederland staat bijvoorbeeld in de NEN 3140 norm dat je vlamboogberekeningen moet uitvoeren om het risico te bepalen, maar dat is niet verplicht. Echter, bij een incident zullen de inspecteurs vragen naar de naleving van de norm. Natuurlijk zijn vlamboogflitsstudies ook belangrijk omdat deze aangegeven wat de mogelijke gevolgen van een vlamboogflits zijn, wat helpt bij het nemen van de juiste beslissingen om gevaar en schade te beperken – hoewel vlambogen nooit 100% kunnen worden voorkomen. HyTEPS kan twee verschillende methodologieën gebruiken voor AC en DC vlamboogstudies, gebaseerd op Europese en Amerikaanse normen. De bewustwording rond vlambogen in Europa neemt gelukkig toe, maar lijkt nog steeds beperkt te blijven tot grotere bedrijven.”

Doelstellingen

  • Bepalen van vereiste PBM bij elke verdeelkast
  • Aanwijzen van onveilige verdeelborden
  • Aanbevelingen voor aanpak onveilige locaties
  • Aanbrengen vlambooglabels met bijbehorende parameters

Oplossing

De installatie werd tot in detail in kaart gebracht en HyTEPS voerde alle gegevens in een modelleringssysteem in. Problemen werden geanalyseerd en al snel werden oplossingen aanbevolen. Hierbij ging het voornamelijk om wijzigingen aan de beveiliging, zoals het bepalen van de juiste zekeringen, of het plaatsen van stroomonderbrekers in plaats van zekeringen. Er werden vlambooglabels gemaakt en PBM’s gespecificeerd. Srivats: “Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers begrijpen wat er op de labels staat en waarom, om het meeste uit vlamboogonderzoek te halen.”

Resultaten

“We hebben de veiligheid van de installatie vergroot”, zegt de installatiemanager. “Dankzij de vlamboogstudies en het advies van HyTEPS kunnen we uiteenlopende problemen voorkomen: gevaarlijke situaties met een zeer hoog potentieel vrijkomend energieniveau, PBM’s die onvoldoende bescherming bieden, selectiviteitsproblemen, te lange stroomkabels… Onze productiemedewerkers ondervinden ook minder hinder omdat een verdeler niet volledig spanningsloos hoeft te worden gemaakt als we eraan moeten werken. Naast een veiligere werkomgeving heeft het uitvoeren van vlamboogtesten ook financiële voordelen. Vlamboogtesten zouden altijd deel moeten uitmaken van het engineeringproces, net als bijvoorbeeld kabelberekeningen. Dit is echter nog niet voor iedereen duidelijk. De samenwerking met HyTEPS is uitstekend – en dat blijft zo. Voor ons is dit een relatie voor de lange termijn.”.

“De samenwerking is hecht”, legt Srivats uit. “We bieden deze klant bijvoorbeeld ook inzicht in modellen die we aan het ontwikkelen zijn, zodat ze feedback kunnen geven. Telkens als er iets nieuws aan hun netwerk wordt toegevoegd, worden wij op de hoogte gebracht en voeren we analyses uit. We kunnen bijvoorbeeld berekeningen maken om nieuwe ontwerpvoorstellen te controleren en meerdere oplossingen aanbieden zodat zij de meest geschikte kunnen kiezen. Elke kleine verandering kan vóór implementatie worden gecontroleerd – immers, zelfs de kleinste verandering kan het risico van vlambogen beïnvloeden en een bestaand label ongeldig maken. Certificering moet voortdurend worden herzien en bijgewerkt!”

We hebben de veiligheid van de installatie vergroot. Dankzij de vlamboogstudies en het advies van HyTEPS kunnen we uiteenlopende problemen voorkomen: gevaarlijke situaties met een zeer hoog potentieel vrijkomend energieniveau, PBM’s die onvoldoende bescherming bieden, selectiviteitsproblemen, te lange stroomkabels…
Installatiemanager

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven