Aanscherpen veiligheid bij Amphia Ziekenhuis met metingen en MFED

Aanscherpen veiligheid bij Amphia Ziekenhuis met metingen en MFED

Referentie Amphia Ziekenhuis
Het Amphia is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland, met 550 bedden, ruim 340 specialisten, 4500 medewerkers en 340 vrijwilligers. Naast een ouder ziekenhuis zijn in de afgelopen jaren vier nieuwe delen gerealiseerd waarin onder andere de acute en intensieve medische zorg zijn opgenomen. Zoals alle ziekenhuizen maakt het Amphia gebruik van apparatuur die aan strenge normen moeten voldoen en zeer hoge kwaliteit van netvoeding eisen voor een betrouwbare en veilige werking. Onderbreking of uitval van kritische medische apparatuur, bijvoorbeeld door slechte Power Quality, kan tenslotte een risico vormen voor de veiligheid van patiënten.
3 Actief Harmonische filters
Harmonische vervuiling van 10% naar 4-6%
Borgen veiligheid en naleving normen

Uitdaging

“Ik had HyTEPS al eerder benaderd om metingen in de bestaande bouw te verrichten, dus het lag voor de hand om ze te vragen om de Power Quality in het nieuwe gedeelte in kaart te brengen,” vertelt Eric de Borst, Bouwcoördinator Servicekern Veiligheid, Techniek & Vastgoed Amphia en Installatieverantwoordelijke. “We hadden namelijk last van een aantal vreemde storingen die potentieel de werking van onze apparatuur zou kunnen beïnvloeden.”

“Onze elektrische installatie is behoorlijk groot en complex. Op het terrein van onze nieuwbouw staan 9x 10kV kW trafo’s en bij de bestaande bouw 8x 10kV trafo’s en in de Nieuwbouw 2 DRUPS (Dynamic Rotating UPS) systemen en in de Bestaande Bouw twee noodstroomaggregaten. Het aansluitvermogen van Amphia is totaal 6 MW. Uit eerdere metingen was gebleken dat ons DRUPS systeem, dat dient als no-break installatie en tevens als netfilter , een negatief effect had op de harmonische vervuiling. We hadden te maken met verhoogde harmonische vervorming in de spanning (THDu) op 10kV/400V niveau.”

Doelstellingen

  • Algemene PQ op laagspanning van nieuwe bouwdeel van Amphia in kaart
  • Metingen op voedingstrafo’s
  • Implementeren van een geschikte oplossing
  • Continu inzicht in Power Quality-aspecten, zoals harmonische vervorming

Oplossing

“Na ingebruikname van het Nieuwbouw-gedeelte wilde het ziekenhuis graag zeker weten dat al hun apparatuur, bijvoorbeeld ook in de operatiekamer, veilig zou blijven werken,” vertelt Christan van Dorst. “We hebben delen van de installatie geïnspecteerd op harmonischen. Op elk van de hoofdverdelers werden gedurende één week PQ-meters geïnstalleerd. Ondertussen functioneerde het ziekenhuis zoals gebruikelijk. Met het oog op de verhoogde harmonische vervorming hebben we drie Actief Harmonische Filters (AHF) geplaatst op de gemeten hoofdverdelers.  Ook is er een HyTEPS MFED (Multifunctional Energy Device) geïnstalleerd. Zo kan de status van de nieuwe apparatuur doorlopend worden gemonitord, maar ook die van andere op het net aangesloten apparaten. Het HyTEPS Power Competence Centre kan op elk moment meekijken en desgewenst advies bieden.”

Resultaten

Door het implementeren van de Actief Harmonische Filters worden de harmonische stromen gecompenseerd waardoor THDu afneemt. De veiligheid en betrouwbaarheid van de elektrische installatie worden hiermee nog verder verhoogd en het ziekenhuis blijft grotendeels binnen de waarden die door diverse normen worden voorgeschreven.

“Dankzij de MFED heb ik continu inzicht in de status van de filters en de kwaliteit van de netspanning,” vertelt Eric. “Ik wil dit systeem graag breder inzetten, en niet alleen gebruiken voor het monitoren van Power Quality-aspecten. We kunnen hiermee bijvoorbeeld ook ons verbruik heel goed monitoren. De bedoeling is dat HyTEPS periodiek mee gaat kijken, zodat we kunnen vaststellen wat bijvoorbeeld het effect is geweest van nieuwe apparatuur op het net. Power Quality is binnen de elektrotechniek een aparte tak, en het binnenhalen van actuele expertise op dit gebied is van het grootste belang. HyTEPS is daarvoor een ideale partij.”

Dankzij de MFED heb ik continu inzicht in de status van de filters en de kwaliteit van de netspanning
Eric de Borst, Bouwcoördinator Servicekern Veiligheid, Techniek & Vastgoed Amphia

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven