Netbeheer Nederland: Power Quality-Informatie door monitoring en data-analyse

Netbeheer Nederland: Power Quality-Informatie door monitoring en data-analyse

Adequaat monitoren van Power Quality is relevanter dan ooit als gevolg van de energietransitie. HyTEPS bevindt zich in een unieke positie: ze kunnen een frisse blik combineren met de jarenlange ervaring van Sjef Cobben. Netbeheer Nederland maakt dankbaar gebruik van beide dimensies in de betrokkenheid van HyTEPS.
Johan Janssen, voorzitter NBNL Werkgroep Spanningskwaliteit
Continu metingen op hoog- en extra hoogspanningsaansluitingen
Jaarlijks 250 metingen op laag- en middenspanningsnetten
Doorlopend actuele HyTEPS rapportage op NBN-website

Uitdaging

Het Power Quality Monitoring project (PQM-project) van Netbeheer Nederland is gericht op het monitoren van de kwaliteit van de spanning in het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit project, waarbij alle netbeheerders in Nederland betrokken zijn, is sinds 1989 actief en meet periodiek de Power Quality om de prestaties van het nationale elektriciteitsnet te evalueren. Op alle hoog- en extra hoogspanningsaansluitingen worden continu metingen uitgevoerd. Op laag- en middenspanningsnetten worden jaarlijks 250 metingen uitgevoerd op willekeurig geselecteerde locaties. Dat betekent dat er een werkelijk enorme hoeveelheid data wordt gegenereerd. Op basis van verzamelde gegevens en analyses kan informatie over de kwaliteit van de spanning worden verzameld en gedeeld met klanten. Dat vraagt echter wel om gegevens die volledig actueel, accuraat, en onderling vergelijkbaar zijn. Ook zijn voor elk van deze vier spanningscategorieën de vereisten nét iets anders.

Doelstelling

  • Enorme hoeveelheden data in uiteenlopende formaten consolideren
  • De data beoordelen op juistheid en volledigheid
  • Data analyseren om de kwaliteit van de spanning te beoordelen
  • Resultaten verwerken in rapportages en toelichten in presentaties.

Oplossing

In opdracht van Netbeheer Nederland ondersteunt HyTEPS dit proces met onafhankelijke uitgebreide analyse van deze gegevens en heldere rapportages, waarbij wordt nagegaan of metingen voldoen aan de Nederlandse Netcode. Eén deel van het project gaat over gegevensbeheer, inclusief opschonen, verwerken en organiseren. Dat is essentieel, omdat meerdere partijen werkelijk enorme hoeveelheden data in verschillende formaten genereren. Het andere deel richt zich op het analyseren van data en ervoor zorgen dat dit op de meest nauwkeurige, duidelijke, en tijdige manier wordt gepresenteerd. Het valideren van die data en het controleren of de Power Quality limieten worden overschreden, vraagt om verregaande automatisering. Vooral omdat alle stakeholders hun eigen meters gebruiken, en daardoor input in uiteenlopende formaten aanleveren.

“Precies weten hoe elektrische installaties en netten werken en dat kunnen vertalen naar software is volgens mij een belangrijke onderscheidende factor voor HyTEPS,” vertelt Hugo Lebre, Electronics Engineer, HyTEPS. Tim Huang, ingenieur en projectleider, HyTEPS, voegt toe: “Voor een project zoals dit bestaan er geen kant-en-klare oplossingen – je moet echt zelf gaan bouwen. We doen weliswaar iets wat we ook voor andere klanten doen, maar op een veel grotere schaal, met een veel hogere complexiteit.”

Resultaat

Netbeheerders kunnen dankzij de doorlopende metingen, analyses, en heldere presentatie van gegevens voldoen aan alle relevante wettelijke eisen en aantonen dat de spanning die zij leveren van goede kwaliteit is. Het monitoren van systemen helpt ook om problemen en hun oorzaken te achterhalen, waardoor netbeheerders deze direct kunnen oplossen of langetermijnstrategieën kunnen ontwikkelen om herhaling te voorkomen. Het PQM-project bevordert ook nog eens samenwerking en uitwisseling van kennis en best practices tussen netbeheerders, leveranciers, fabrikanten en gebruikers. Het ondersteunt de ontwikkeling van regelgeving, beleid en normen voor stroomkwaliteit op basis van gegevens en uniforme meet- en beoordelingsmethoden en -criteria.

“We zijn erg trots op het feit dat wij deze opdracht hebben gekregen,” vertelt Professor Sjef Cobben (TU/e). Professor Cobben heeft jarenlange ervaring met geavanceerde analyses en het werken in normcommissies en is namens HyTEPS nauw bij dit project betrokken. “Doel is om samen met de netbeheerders steeds meer geavanceerde datacorrelatie en dashboards te ontwikkelen. Door nauw samen te werken met alle betrokkenen kunnen we meer inzichten halen uit de verzamelde data. HyTEPS draagt hier graag aan bij en denkt altijd na over nieuwe metingen of nieuwe presentatiemethoden om het proces verder te verbeteren. Wanneer wij de ACM of de netbeheerders informeren, moeten wij zeker weten dat onze analyses 100% accuraat zijn.

Anil Kumar, Electrical Engineer, HyTEPS voegt toe: “Problemen in een bepaald deel van het elektriciteitsnet kunnen gevolgen hebben voor andere systemen. We stellen netbeheerders in staat om snel te handelen. In de toekomst kan het combineren van gegevens van meerdere partijen laten zien hoe verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden.”

Download hier de rapporten van de spanningskwaliteitsmetingen die zijn uitgevoerd voor het project Spanningskwaliteit in Nederland.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven