Vervangen van stadionverlichting Stadion Feijenoord met oog voor Power Quality

Vervangen van stadionverlichting Stadion Feijenoord met oog voor Power Quality

HyTEPS is nauw betrokken geweest bij het borgen van Power Quality-aspecten tijdens het recent vervangen van de stadionverlichting van Stadion Feijenoord. In stadion ‘De Kuip’ vinden naast voetbalwedstrijden tegenwoordig concerten, congressen en evenementen plaats voor tienduizenden toeschouwers.

Ondersteunen transitie naar LED-verlichting
Metingen, Simulaties, analyse en validatie
Risico afdekken door heldere rapportage

Uitdaging

Het stadion stapte enige tijd geleden over op LED-verlichting. LED biedt een langere levensduur en een lager energieverbruik, voldoet aan de huidige eisen van wedstrijduitzendingen en past beter bij de toonaangevende positie van het stadium. Er werden 144 lampen vervangen in de vier lichtmasten, die ieder 36 lampen tellen, plus 58 lampen in de dakrand van het stadion. Een dergelijke grote wijzigingen in de elektrische installatie kan een behoorlijke impact hebben op de Power Quality.

Doelstellingen

 • In kaart brengen Power Quality-factoren voor en na wijziging
 • Verificatie metingen en gebruikt simulatiemodel
 • In kaart brengen en mitigeren risico’s

Oplossing

Waarborgen van de Power Quality in veranderende installaties is essentieel om de energietransitie succesvol te doorstaan. Door het meten van Power Quality-factoren, waar nodig doorvoeren van wijzigingen, en na elke wijziging testen voorkomt negatieve gevolgen – en kosten. In De Kuip werd een nulmeting uitgevoerd, gevolgd door simulatie, het doorvoeren van wijzigingen aan de installatie, en validatie.

In de nulmeting worden diverse Power-Quality aspecten meegenomen. Alle uitkomsten van de nulmeting vormen samen met uitgebreide installatiegegevens de basis voor de simulatie. Met het simulatiemodel is het niet alleen mogelijk om de kwaliteit van de oplossing te waarborgen, maar ook verwachte besparing te berekenen. Voor de nulmeting en validatie werd gekozen voor een wedstrijdscenario: meten terwijl er daadwerkelijk een wedstrijd wordt gespeeld. Er is namelijk enkel sprake van vollast tijdens een wedstrijd. Bij het (opnieuw) valideren van de installatie nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd is het van belang dat de omstandigheden (nagenoeg) hetzelfde zijn als tijdens de nulmeting.

Twee armaturen die in het stadion komen te hangen zijn getest en er is een karakterisatie uitgevoerd waarbij onder andere is gekeken naar harmonische stroom en inschakelstromen. Dat laatste is van belang voor de selectiviteit: gaan er geen hoofdschakelaars of installatieautomaten trippen wanneer de verlichting wordt ingeschakeld? Bij het meten van de verlichtingsarmaturen is ook gekeken naar Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) en supraharmonischen waarbij onder meer de schakelfrequentie is bepaald.

Vereenvoudigd stappenplan
Vereenvoudigd stappenplan

Onderzochte Power Quality-aspecten bij nulmeting

 • Spanningsniveau
 • Harmonische spanning
 • Harmonische stroom
 • Onbalans
 • Flicker
 • Vermogen / Power Factor
 • Nulstroom

Resultaten

Tijdens de nulmeting is aangetoond dat de spanning binnen de wettelijke kaders valt. Omdat de fabrikant van de armaturen strengere eisen stelt dan de norm is samen met de netbeheerder de spanning verlaagd. Vervolgens zijn de nieuwe armaturen geïnstalleerd door de aannemer. Validatie toonde aan dat de installatie naar behoren werkt en dat alle wijzigingen de gewenste resultaten opleveren. Ook is het gebruikte model gevalideerd. Omdat dat model gevalideerd is, kan het in de toekomst opnieuw worden gebruikt, mocht er een nieuwe wijziging of uitbreiding nodig zijn.

Met een helder eindrapport heeft HyTEPS aangegeven dat we de kans op storing als gevolg van Power Quality als ‘laag’ inschatten en daarmee wordt een risico afgedekt. Dat is belangrijk voor een high-profile klant zoals Stadion Feijenoord.

 • Aangetoond dat selectiviteit gewaarborgd is
 • Aangetoond dat geen hoge harmonische spanning wordt verwacht
 • Aangetoond dat er geen dips worden verwacht bij inschakelen
Nulmeting en validatiemeting
Nulmeting en validatiemeting

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

  Scroll naar boven