Een optimale energiekwaliteit is op jachten van groot belang.

De juiste kwaliteit van spanning en stroom (Power Quality) is van essentieel belang om de betrouwbaarheid van elektrische installaties op jachten te garanderen. Als gevolg van het toegenomen gebruik van omvormers - zoals LED verlichting en frequentieregelaars - kunnen er buitensporige harmonische vervormingen in de spanning en stroom ontstaan. Dit kan problemen opleveren voor de veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit van de elektrische installatie. Een slechte Power Quality kan zich ook openbaren in het flikkeren van verlichting, warmteontwikkeling, overbelasting van generatoren en schakelapparatuur en het versneld verouderen van aangesloten apparatuur.

Gevolgen van een slechte Power Quality

Overbelasting
Capaciteitsverlies
In storing vallen van gevoelige apparatuur
Verkorte levensduur van elektrische apparatuur
Verstoring nauwkeurigheid meetinstrumenten en beveiligingssystemen
Verhoogde temperatuur in kabels, transformatoren en verdelers
Energieverliezen en een verhoogde kans op brand

Een optimale energiekwaliteit is op jachten van groot belang.

Om problemen te voorkomen worden door certificeringsbedrijven eisen gesteld aan de maximale harmonische vervuiling op jachten. Een veel gestelde eis is een maximale harmonische vervorming in de spanning (THDU) van 5%.

Optimalisering van de Power Quality
Storingen voorkomen - Servicekosten reduceren - Efficiency verbetering - Betrouwbaarheid waarborgen - Veiligheid verzekeren

 

Specialist op jachten

Al meer dan vijf jaar worden onze Actief Harmonische Filters op jachten geïnstalleerd om de elektrische energie kwaliteit te optimaliseren. Onze bestaande relaties zien de noodzaak en voordelen die dit oplevert op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit. Onze engineers zijn op de hoogte van alle elektrotechnische aspecten die op een jacht aan de orde zijn. Wij leveren niet alleen een product, maar verzorgen ook diensten zoals Power Quality metingen, commissioning en inspectie- en servicebezoeken.

Wij werken nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven, waar een deel van onze producten in het Power Quality lab van de faculteit Electrical Engineering zijn geïnstalleerd. Op de TU/e verzorgen wij regelmatig trainingen voor onze (potentiële) relaties en wij werken samen met enkele medewerkers van de TU/e op het gebied van testen van (nieuwe) producten.

Jachten

Jachten Actief Harmonisch Filter

De elektrische energiekwaliteit op een jacht optimaliseren

Door toepassen van Actief Harmonisch Filteres

Een geavanceerde methode om harmonischen te reduceren en binnen de gestelde norm van 5% THDU te houden is de toepassing van Actief Harmonisch Filteren. De Power Quality aan boord wordt hierdoor geoptimaliseerd. Het Actief Harmonisch Filter (AHF) wordt parallel aan de installatie geïnstalleerd. Hierdoor kunnen harmonische vervormingen die door meerdere apparaten worden gecreëerd met één Actief Harmonisch Filter worden gereduceerd.

Case met een Actief Harmonisch Filter

Op een jacht is een HyTEPS Actief Harmonisch Filter (AHF) geïnstalleerd. Gedurende de proefvaart is het filter voor een korte periode uitgeschakeld, met als gevolg dat de totale harmonische vervorming van de spanning (THDU) direct tot onacceptabele waardes stijgt (zie grafiek).

Wilt u graag een optimale elektrische energiekwaliteit realiseren?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.