Voorkom ongewenste storingen en verliezen Optimaliseer de kwaliteit van elektriciteit

De juiste kwaliteit van spanning en stroom (Power Quality) is van essentieel belang voor bedrijven en instellingen, zo ook voor bedrijven in de sector metaal. Als gevolg van het toegenomen gebruik van technologische innovaties en omvormers - zoals bijv. frequentieregelaars - ontstaan er (harmonische) vervormingen in het elektriciteitsnet. Dit levert steeds vaker problemen op voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid van de elektrische installatie. Een slechte Power Quality kan verstrekkende en kostbare gevolgen hebben zoals storingen in apparatuur, productie-stilstand en brand.

Gevolgen van een slechte Power Quality

Verlies van capaciteit & energie
Storingen en uitval van machines en apparatuur
Verkorte levensduur van machines en apparatuur
Verhoogde temperatuur in kabels, transformatoren en verdelers

OVERBELASTING - PRODUCTIESTILSTAND - BRAND

Optimalisering van de Power Quality in de sector ijzer & metaal
Storingen voorkomen - Efficiëntie verbeteren - Capaciteit optimaal benutten - Servicekosten reduceren - Veiligheid verzekeren

 

Effect Harmonisch Filteren op de Elektrische Vervuiling

De kwaliteit verbeteren door vervuiling te filteren

Een geavanceerde methode om harmonischen te reduceren is de toepassing van Harmonische Filters. De Power Quality wordt hierdoor geoptimaliseerd, waardoor de kans op productieverlies, defecte apparatuur en uitval van apparatuur geminimaliseerd wordt. Daarnaast vindt er een reductie plaats in energieverliezen en wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut. Een Actief Harmonisch Filter wordt parallel aan de installatie geïnstalleerd. Hierdoor kunnen harmonische vervormingen die door meerdere apparaten worden gecreëerd met één Actief Harmonisch Filter worden gereduceerd.

Case met een Actief Harmonisch Filter in de sector metaal

In een metaal verwerkend bedrijf had men te maken met het regelmatig in storing gaan van een tweetal productiemachines. De oorzaak hiervan kon in eerste instantie niet worden achterhaald. Nadat wij een uitgebreide Power Quality scan hadden verricht bleek de elektriciteit te zijn vervuild (harmonische vervuiling). Op ons advies is er een HyTEPS Actief Harmonisch Filter (AHF) geïnstalleerd. Na installatie en inbedrijfstelling van het filter zijn de harmonische vervorming direct teruggedrongen tot acceptabele waardes (zie grafiek), waardoor de kans op toekomstige Power Quality problemen wordt geminimaliseerd.

Capaciteit optimaal benutten door reductie blindvermogen

Blindvermogen zorgt voor onnodige kosten en inefficiënt installatiegebruik.

Blindvermogen zien we vaak bij bedrijven in de sector ijzer en metaal, omdat binnen deze sector vaak veel inductieve lineaire lasten (motoren, transformatoren, reactoren) en inductieve niet-lineaire lasten (motorregelaars, lasapparatuur, gelijkrichters, UPS-systemen) aanwezig zijn.

Een eerste indicatie dat er blindvermogen stroomt in uw installatie is dat u dit als kostenpost ziet op de rekening van uw netbeheerder. Dit zal in de toekomst steeds vaker het geval zijn, omdat de normen steeds strenger worden gesteld. Betaalt u nu nog niet, dan wilt dit niet zeggen dat er ook geen blindvermogen in uw installatie aanwezig is. Door een Power Quality Scan kan dit inzichtelijk worden gemaakt. Het eventueel aanwezige blindvermogen kunnen wij vervolgens op een eenvoudige manier tot nagenoeg 0 reduceren door plaatsing van één of meerdere condensatorbanken.

Blindvermogen

Wilt u graag ongewenste storingen en verliezen voorkomen?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.