De laatste decennia is de hoeveelheid elektrische stroom, opgewekt aan boord van schepen en andere offshore installaties, aanzienlijk toegenomen en deze trend zal zich voortzetten. Offshore energieopslag is de toekomst. Energieopslag zorgt voor een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid van de elektrische installatie. Vooral voor installaties met een zeer variabel energieverbruik zal offshore energieopslag van grote toegevoegde waarde zijn.

Voorkom downtime en verhoog de efficiëntie

Offshore installaties zijn volledig afhankelijk van hun eigen elektrische energievoorziening. Om ervoor te zorgen dat ze niet spanningsloos raken, zijn er vaak één of meer extra dieselgeneratoren aanwezig ter ondersteuning en back-up voor het opvangen van plotselinge pieken in de vraag naar energie of onverwachte uitval van een generator. Deze generatoren worden vaak niet of niet-volledig belast. Dit is een verspilling van brandstof en het zonder belasting draaien is slecht voor de levensduur van de generator.

Ons Hybride AC/DC Power Management en Energy Storage Systeem biedt direct elektrische energie. Dit offshore Energieopslag Systeem overbrugt het opstarten van de hulp diesel generator(en) en als de piekvraag kort genoeg is, kan het systeem zelfs als back-up worden gebruikt in plaats van een generator.

Energieopslag bij (diesel) generatoren

Ons Energieopslag Systeem verhoogt de efficiëntie. De aanwezige generator kan altijd 100% worden belast om het Energieopslag Systeem op de laden. Het Energieopslag Systeem levert vervolgens het benodigde vermogen aan de installatie. De generator draait altijd op 100% vermogen en dit levert een besparing op aan brandstof, onderhoudskosten en CO2-uitstoot. Ook de levensduur van de generator wordt hierdoor geoptimaliseerd. Doordat de efficiëntie van de bestaande generator(en) wordt verhoogd kan er meer apparatuur op de bestaande elektrische installatie worden aangesloten zonder dat ook meteen een grotere generator met meer vermogen hoeft te worden aangeschaft.
Als er nog een (nieuwe) generator moet worden geplaatst kan voor een generator met minder vermogen worden gekozen (minder kosten), omdat deze geen piekbelastingen hoeft op te vangen. Het geleverde vermogen aan de elektrische installatie blijft constant, ook met een kleinere generator.

Offshore energieopslag levert direct elektrische energie

Ons Hybride Power Management en Energy Storage Systeem ontlaadt geen energie in de installatie en onttrekt ook geen energie. Bij verlies van opwekkingscapaciteit treedt het Energieopslag Systeem direct in werking om voor een korte tijd de levering van elektrische energie c.q. capaciteit over te nemen. De installatie kan hierdoor met minder generatoren online draaien, resulterend in een meer optimale motorbelasting. Ons offshore Energieopslag Systeem absorbeert variaties in de belasting, waardoor de brandstofefficiëntie verbetert, draaiuren van de motor verminderen en het biedt direct elektrische capaciteit ter ondersteuning van de draaiende generatoren.

Blindvermogen leidt tot onnodige verliezen

Daarnaast kunnen diesel generatoren blindvermogen genereren. Blindvermogen zorgt voor or een onnodige belasting van de generatoren en de installatie en onnodige energieverliezen. Dit kan voorkomen worden door installatie van een Actief Harmonische Filter. Dit filter reduceert daarnaast ook een groot deel van de eventuele (harmonische) vervuiling in de installatie, wat zorgt voor een verdere optimalisatie van de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid van de elektrische installatie.

LEVERING VAN ELEKTRISCHE CAPACITEIT - OPSLAG VAN ELEKTRISCHE ENERGIE
PEAK SHAVING - ACCU MONITORING - CONTROLE EN BEHEER

Offshore Energieopslag