Ons Hybride Power Management en Energieopslag Systeem voldoet aan de behoeften van een zeer diverse groep gebruikers. Dit onshore Energieopslag Systeem biedt op maat gemaakte oplossingen voor zeer uiteenlopende doelen binnen de elektrische energie markt. Door haar lange levensduur, veilige werking en uitstekende prestaties biedt ons onshore Energieopslag Systeem niet alleen economische voordelen, maar levert het ook een verhoogde betrouwbaarheid. Wij leveren oplossingen voor een breed scala aan markten – utiliteit, industrie, handel, UPS en basis transceiver station – variërend van de grootte van kWh tot MWh.

Bijdrage aan groene energie

HyTEPS milieuvriendelijke Hybride Power Management en Energieopslag Systeem draagt bij aan een efficiënter gebruik van groene energie. Het Energieopslag Systeem verbetert het slimme gebruik van elektrische energie en de betrouwbaarheid van de elektrische installatie. Ons systeem biedt een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van CO2 en dus nieuwe kansen voor duurzaam vermogen uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines en dieselmotoren).

Onshore Energieopslag Voordelen

Onshore Energieopslag bij hernieuwbare energiebronnen

Momenteel is een kwart van alle elektrische energie die we gebruiken afkomstig uit hernieuwbare bronnen en dit zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. We moeten alles doen om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een efficiënt en probleemloos gebruik van hernieuwbare energie. Energieopslag is de trend. Ons systeem slaat het teveel aan door duurzame bronnen gegenereerde energie op. Deze opgeslagen energie kan die momenten overbruggen wanneer de hernieuwbare energiebron geen energie levert, bijvoorbeeld 's nachts voor zonnepanelen en windstille periodes in het geval van windturbines. U gebruikt dus zoveel mogelijk de energie die u zelf heeft opgewekt. Ons Hybride Power Management en Energieopslag Systeem biedt een duurzame en intelligente oplossing voor energieopslag.

Onshore Energieopslag bij (diesel) generatoren

Ons Energieopslag Systeem verhoogt de efficiëntie. De aanwezige generator kan altijd 100% worden belast om het Energieopslag Systeem op te laden. Het Energieopslag Systeem levert vervolgens het benodigde vermogen aan de installatie. De generator draait altijd op 100% vermogen en dit levert een besparing op aan brandstof, onderhoudskosten en CO2-uitstoot. Ook de levensduur van de generator wordt hierdoor geoptimaliseerd. Als er nog een (nieuwe) generator moet worden geplaatst kan voor een generator met minder vermogen worden gekozen (minder kosten), omdat deze geen piekbelastingen hoeft op te vangen. Het geleverde vermogen aan de elektrische installatie blijft constant, ook met een kleinere generator.

Verdere verbetering van de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie is mogelijk door het meten en optimaliseren van de kwaliteit van de elektriciteit, of zogenaamde Power Quality.

LEVERING VAN ELEKTRISCHE CAPACITEIT - OPSLAG VAN ELEKTRISCHE ENERGIE
PEAK SHAVING - ACCU MONITORING - CONTROLE EN BEHEER

Onshore Energieopslag