Schone stroom door reduceren harmonische vervuiling

Nieuwe technologieën verstoren de spannings- en stroomkwaliteit (Power Quality) en tegelijkertijd wordt apparatuur gevoeliger voor spanningswisselingen. Die combinatie kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals: Overbelasting, brand en productie-uitval. Een efficiënte oplossing om de Power Quality te verbeteren , is het installeren van een Harmonisch filter. Een Harmonisch filter reduceert de (Harmonische) vervuiling van de elektrische installatie en zorgt daardoor voor "schone stroom". Een bijkomend voordeel is dat door de installatie van een filter, de opname van blindvermogen en de slijtage van apparatuur wordt gereduceerd, wat resulteert in een kostenbesparing.

Schone Stroom Voordelen Harmonisch Filter

Actief Harmonisch filter reduceert harmonische vervuiling

Storingen en (Harmonische) vervuilingen in het netwerk worden door een Actief Harmonisch filter gedetecteerd en tot nul gereduceerd. Een Actief Harmonisch filter heeft een zeer snelle reactietijd, waardoor Harmonische vervuiling en storingen worden opgemerkt en geëlimineerd, voordat ze schade of problemen kunnen veroorzaken. Actief Harmonische filters worden in parallel geschakeld met de vervuilende apparatuur.

Passief Harmonisch Filter

Een Passief Harmonisch Filter bestaat uit een aantal circuits. Elk circuit afzonderlijk filtert één vervuilde frequentie uit het net. De Harmonische vervuiling wordt verlaagd tot een verwaarloosbaar niveau, waardoor een optimale Power Quality ontstaat. Passieve Filters kunnen zowel in serie als parallel geschakeld worden met vervuilende apparatuur.

Bent u benieuwd naar onze oplossingen om “schone stroom” te krijgen?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.