Download de Blog - Energieopslag en Power Quality essentieel voor de energietransitie

    De energietransitie kan niet worden gerealiseerd als de beschikbaarheid, opslag en kwaliteit van elektriciteit tekortschieten. Veranderingen aan de opwek- en afnamekant van elektriciteit beïnvloeden namelijk ook de kwaliteit van elektriciteit (Power Quality). Bewustzijn en kennis hieromtrent ontbreken nog wel eens, waardoor problemen kunnen ontstaan. Als extern adviseur in fnanciën en energietransitie werk ik samen met de elektrotechnische experts (van HyTEPS) aan het vergoten van die bewustwording bij partijen die bezig zijn met de energietransitie. Regelmatig kan er met beperkte investeringen al een verhoogde capaciteit van de bestaande installatie ontstaan, waardoor uitbreiding niet nodig hoeft te zijn. Met deze quick wins zijn overheid en bedrijfsleven nog te weinig bekend, terwijl de toegevoegde waarde steeds groter wordt met een vol elektriciteitsnet.