Download de Blog - Inbreiden als snelle oplossing voor vol stroomnet

    Het stroomnet loopt op steeds meer plekken vol. Er is op diverse locaties in ons land weinig tot geen capaciteit meer in het net om nieuwe projecten aan te sluiten. Netbeheerders kunnen al langere tijd niet meer op alle verzoeken om nieuwe aansluitingen in gaan. Volgens Alliander dient het huidige stroomnet minimaal te verdubbelen om aan de snel groeiende elektriciteitsvraag tegemoet te komen. Uitbreiden van het stroomnet is geen korte termijn-oplossing, gezien de enorme impact op de infrastructuur en hiermee gepaard gaande kosten. ‘Inbreiden’ kan op korte termijn wél uitkomst bieden. Oftewel: op een veilige, slimme en duurzame manier fors meer rendement halen uit bestaande systemen.