Download de Blog - Tekort elektronisch personeel brengt energietransitie in gevaar!

    Elektrifcatie zal een essentiële, zelfs onmisbare rol gaan spelen bij de energietransitie. Als we van het gas af willen en het gebruik van fossiele brandstoffen willen verminderen, zal er voldoende (groene) stroom voorhanden moeten zijn. Dit vergt enorme aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande infrastructuur. Hiervoor zijn fors meer elektrotechnici nodig. Echter: Nederland kampt al jaren met een aanhoudend tekort aan precies deze beroepsgroep. Volgens Techniek Nederland is het personeelstekort zo groot dat de energietransitie onhaalbaar dreigt te worden - en daarmee dus ook de klimaatdoelen.