Supraharmonics is een nieuw fenomeen in elektrische installaties en veroorzaakt hoogfrequente stromen en spanningen. Dit leidt regelmatig tot problemen. Aandacht voor Supraharmonics is dan ook zeer belangrijk.

Download de Supraharmonics onepager!