Altijd actueel inzicht en direct specialistische ondersteuning

Met Total Power Insight & Improvement (TPI&I) van HyTEPS kunt u nu alle actuele data uit uw installatie met één heldere tool inzien. Naast het energieverbruik heeft u altijd een actueel inzicht in alle Power Quality karakteristieken, waaronder harmonische, blindstromen en spanningsdips. Door middel van de TPI&I service heeft u altijd up-to-date inzicht  in de werking en efficiëntie van uw installatie; hierdoor kunt u problemen tijdig opsporen en vergaande analyses uitvoeren.

De belangrijkste asset van het TPI&I-platform:
U heeft altijd direct toegang tot alle kennis en expertise van de specialisten van het HyTEPS Power Competence Centre.

HyTEPS Power Competence Center

Het HyTEPS Power Competence Center: uw copiloot

Directe toegang tot het HyTEPS Power Competence Center onderscheidt TPI&I van andere systemen. De experts van HyTEPS stemmen allereerst alle hardware en software af op uw wensen en behoeften en uw specifieke installatie. Na inbedrijfstelling blijven zij als copiloot beschikbaar en kijken indien gewenst op afstand mee. Onze deskundigen  bieden direct uitkomst bij vragen of problemen en adviseren over mogelijke risico's, optimalisatie en verbeteringen. Onze diepgaande kennis en brede ervaring op het gebied van Power Quality en normen gekoppeld aan de datahistorie stellen ons in staat om adequate en accurate analyses te verzorgen. HyTEPS ondersteunt u graag bij analyse en rapportage zodat u zich kunt blijven concentreren op uw ‘core business’. Power Qualilty is ónze core business.

TPI&I:  de voordelen

 • Oplossingen voor Power Quality vraagstukken
  door beter inzicht in steeds complexere systemen
 • Doorlopend toegang tot het HyTEPS Power Competence Center
  voor ondersteuning en advies door onze specialistische engineers
 • Gebruikers hebben altijd beschikking over een ‘copiloot’
 • Makkelijker maken energietransitie
 • Een up-to-date totaaloverzicht
  waarin alle relaties en afhankelijkheden in kaart zijn gebracht
 • Uitgebreide ondersteuning bij optimaliseren van efficiency elektrische installaties
 • Problemen voorkomen door tijdige signalering
 • Energieverbruik reduceren
 • Bedrijfszekerheid en veiligheid waarborgen
 • Controle op naleving van normen: NEN-EN 50160 , BREEAM
 • Direct punten behalen binnen NEN1010:2020 door permante monitoring
 • Één dashboard in plaats van meerdere niet-geïntegreerde tools

Monitoring analyse en rapportage service

TPI&I Inventarisatie en opname

Hoe gaat het in zijn werk?

Inventarisatie
HyTEPS inventariseert samen met u alle punten in de installatie: waar data wordt verzameld, welke data ontbreekt, welke metingen zijn voor u het meest belangrijk en hoe vaak moeten deze worden uitgevoerd? Op basis van deze informatie wordt de juiste mix van hardware en software voor u samengesteld.

Data dashboard
De verzamelde data wordt in een beveiligde cloud-omgeving geplaatst en geanalyseerd. Met onze visualisatie-software en één helder dashboard worden gegevens voor u inzichtelijk gemaakt. HyTEPS levert een standaard dashboard, of een dashboard op basis van uw specifieke behoeften. U heeft doorlopend inzicht in de prestaties van alle onderdelen van uw installatie, patronen, afwijkingen en mogelijke problemen. De verzamelde data kan ook worden gebruikt als basis voor optimalisatie, onderhoudsplanning of het doen van voorspellingen.

 

TPI&I Power Quality Dashboard

TPI&I - Power Quality dashboard

TPI&I Dashboard event monitoring

TPI&I - Event monitoring dashboard

Power Quality in beeld
Een belangrijk aspect van het dashboard is dat het u ook inzicht geeft in de Power Quality karakteristieken binnen uw installatie. Deze karakteristieken worden continu beïnvloed door de ontwikkelingen en uitdagingen die de energietransitie en digitalisering met zich meebrengen. Het is dus niet alleen noodzakelijk om de Power Quality te optimaliseren maar minstens zo belangrijk om deze continu in het oog te houden.

Advies bij uitbreidingen
Wanneer er nieuwe apparatuur of locaties aan de installatie worden gekoppeld worden nieuwe gegevensstromen direct op de juiste manier geïntegreerd. De experts van het HyTEPS Power Competence Center adviseren u of er mogelijke uitbreidingen nodig zijn in de TPI&I hardware.

Direct toegang tot het HyTEPS Power Competence Center - dé expert - úw partner
Bij vragen, problemen of storingen kunt u terugvallen op de expertise en ervaring van de engineers van het HyTEPS Power Competence Center. Als specialist op het gebied van Power Qualilty, energie efficiëntie en optimalisatie bieden wij u graag de gewenste ondersteuning. Dit is mogelijk op het moment dat ú daar behoefte aan heeft. Dit kan zijn puur en alleen op het moment dat u problemen signaleert in uw TPI&I dashboard (rode 'vlaggen'), maar wij kunnen dit ook continu voor u in de gaten houden en u periodiek van rapportages en adviezen voorzien.

De MFED: hart van het systeem

Het ‘hart’ van TPI&I wordt gevormd door een controller. Deze HyTEPS 'Multi Functionele Energy Device' (MFED) is een monitoring-apparaat voor hardware componenten in de elektrische installatie.  Dit apparaat in een compacte behuizing faciliteert het handzaam meten, analyseren, corrigeren en optimaliseren, van meerdere Power Quality fenomenen, maar ook zaken als opslag, netvervuiling, (over)belasting, spanningsdips, en problemen rond capaciteit en productiviteit.

Verschillende PQ- en energiesystemen kunnen (merkonafhankelijk) aan elkaar worden gekoppeld op het niveau van de hardware zelf. Vervolgens haalt de MFED alla data op en presenteert dit via ons ‘customizable’ dashboard.

Wat kan TPI&I voor u inzichtelijk maken?

 • Afwijkingen in energieverbruik
 • Gebalanceerde belastingen
 • Optimaliserings- en besparingsmogelijkheden
 • Overbelasting
 • Harmonische verstoringen (getoetst aan normen)
 • Blindstromen
 • Aanwezigheid van spanningsdips en -pieken
 • Spanningsfluctuaties
 • Vergelijking met voorgaande periodes (trends)

HyTEPS ondersteunt de installatieverantwoordelijke - een zorg minder

HyTEPS ondersteunt u bij analyse en rapportage

 

Wij zijn expert in het detecteren van trends, afwijkingen, verstoringen en onregelmatigheden in de data verkregen door monitoring van het elektrisch energieverbruik en de kwaliteit van deze elektrische energie. Aan de hand van onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van Power Quality, de normen en de eventueel beschikbare data historie zijn wij in staat om adequate en accurate analyses van uw monitoring data te verzorgen. Wij ondersteunen u graag hierin en informeren u omtrent onze bevindingen in een duidelijk rapport. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Ask an Power Quality Expert