Online Power Quality training

‘Study Power Quality’ is een online Power Quality training gebaseerd op het boek “Power Quality; over de problemen en oplossingen” van prof.dr.ir. J.F.G. Cobben aangevuld met onze kennis en ervaring als praktijkspecialist in Power Quality. Het e-learning platform ‘Study Power Quality’ biedt u de vrijheid om kennis te vergaren omtrent het onderwerp Power Quality op het voor u meest geschikte moment. Er zijn meerdere beschikbare modules welke elk een specifiek onderwerp behandelen. U kiest welk onderwerp of welke onderwerpen voor u interessant zijn. Of u volgt ze allemaal. De keus is aan u.

Study Power Quality - online Power Quality training

Meer inzicht in de hedendaagse problematiek
rondom spannings- en stroomkwaliteit

De online Power Quality training ‘Study Power Quality’ vergroot het inzicht in de problemen met betrekking tot een slechte Power Quality waarmee met name bedrijven en instellingen in onze hedendaagse maatschappij steeds vaker te maken krijgen. In diverse modules worden van de belangrijkste Power Quality aspecten de theoretische achtergronden behandeld. Daarnaast komen er diverse praktijkcases aan bod. In deze praktijkcases worden problemen gemeten, analyses gemaakt, waar mogelijk kostenoverzichten geboden en mogelijke oplossingen besproken.

Study Power Quality is bedoeld voor:

  • Beheerders van elektrotechnische installaties;
  • technische diensten;
  • adviseurs;
  • installateurs;
  • fabrikanten van toestellen;
  • netbeheerders;
  • studenten elektrotechniek (HBO/WO).

Study Power Quality biedt toegevoegde waarde bij het ontwerpfase van installaties en bij bestaande installatie

Bij het ontwerpen van een nieuwe installatie is het belangrijk om niet alleen de NEN 1010 als leidraad te hanteren, maar ook oog te hebben voor de Power Quality aspecten. Hierdoor kunnen onnodige kosten en problemen worden voorkomen.
Bij bestaande installaties kan door inzicht in en waar noodzakelijk verbetering van de Power Quality het gebruik van de installatie efficiënter worden ingericht. Dit levert winst op het gebied van capaciteit en energie efficiëntie. Daarnaast worden onnodig uitval en risico’s zoals kortsluiting en overbelasting, met mogelijk brand tot gevolg, vermeden.

 

De modules van Study Power Quality

Introductie in Power Quality

Introductie in Power Quality

In de module 'introductie' leert u over de verantwoordelijkheden van netbeheerders, fabrikanten en eindgebruikers. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als de kwaliteit van de voedingsspanning, limieten voor spanning en stroom en het inzichtelijk maken van de Power Quality.

More Information

Spanningsniveau

Spanningsniveau

In de module 'spanningsniveau' besteden we aandacht aan verschillende aspecten van spanningsniveaus, alsmede daling en toename van het spanningsniveau, de oorzaken van daling/toename, spanningsgrenzen en de vereisten die gelden voor apparaten en installaties.

More Information
Spanningsdips

Spanningsdips

In de module 'spanningsdips' behandelen we het analyseren van het dip profiel, het belang van de immuniteit van apparaten en processen, de mogelijkheden om de uitval als gevolg van spanningsdips te verminderen en het maken van een realistische kosten-baten analyse.

More Information
Harmonische

Harmonischen

In de module 'harmonischen' worden de kenmerken van harmonischen en mogelijke harmonische problemen behandeld. Tevens komen zaken aan bod als de ideale sinus, mogelijke verstoringen van deze sinus, de karakteristieken van harmonischen, de interactie tussen de vervorming in de stroom en spanning en de kosten die hiermee gepaard gaan.

More Information
Unbalance

Onbalans

In de module 'onbalans' leert u wat onbalans is en hoe dit kan worden voorkomen. Onbalans in de spanning is een gevolg van onbalans in de stroom van de fasen. Naast de bronnen van onbalans en de mogelijke problemen, zoals onnodige extra energieverliezen en onnodig verlies van installatiecapaciteit, leert u ook over de mogelijke oplossingen.

More Information
Transiënten

Transiënten

Een transiënt is een sterke verhoging van de spanning voor een zeer korte tijd door o.a. kortsluiting, blikseminslag of schakelmomenten. In de module 'transiënten' behandelen we de definitie van een transiënt; de oorzaken van het ontstaan van transiënten, de problemen die kunnen optreden en hoe deze kunnen worden voorkomen of opgelost.

More Information
Flicker

Flicker

In de module 'flicker' besteden we aandacht aan de verschillende oorzaken van flicker; een verschijnsel waarbij gedurende een korte tijd (< 1 seconde) de spanning varieert. Ook de bijbehorende kosten komen aan bod, alsmede de mogelijkheden om flicker te reduceren.

More Information
Monitoring

Monitoring

In de module 'monitoring' leert u over aspecten van het monitoren van de Power Quality. We besteden aandacht aan de standaard IEC 61000-4-30, verschillende metingen en monitoring methoden en toekomstige ontwikkelingen in het meten en analyseren.

More Information
Zwakke netten

Zwakke netten

In de module 'zwakke netten' leert u aan de hand van cases over de specifieke aspecten van Power Quality in relatie tot zwakke netten zoals: offshore installaties, aan boord van schepen/jachten en in microgrids of andere kleine geïsoleerde systemen.

More Information