Online seminar. Schrijf in! 20 mei en 11 juni

De elektrische installatie: meten en beheersen

Het beheersen van de installatie vereist meer en meer specialistische kennis. HyTEPS wil u hierbij graag ondersteunen. Wij doen dit allereerst door het delen van kennis tijdens dit online seminar. Lees hieronder voor meer!

Online seminar

De elektrische installatie: meten en beheersen

20 mei – 09.30 uur   /   11 juni – 09.30 uur

Duur: 1 uur + 10 minuten de gelegenheid tot het stellen van vragen
Taal van het seminar: Nederlands

De energietransitie en implementatie van een steeds breder scala aan innovatieve elektronica brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zowel ontwerpers van elektrische installatie als installatieverantwoordelijken krijgen dagelijks hiermee te maken. Het beheersen van de installatie vereist meer en meer specialistische kennis. HyTEPS wil u hierbij graag ondersteunen. Wij doen dit allereerst door het delen van kennis tijdens dit online seminar. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd benaderen om te bespreken op welke manier wij voor u van meerwaarde kunnen zijn.

Onderwerpen

Het belang van proces beheersen

Het belang van proces beheersen. Een goede elektrische installatie begint bij een goed ontwerp. Daarna volgt een opleveringsinspectie, goed onderhoud en toezicht op de kwaliteit van wijzigingen en het monitoren van de bedrijfstoestand. Herinspectie is nodig om blijvend de kwaliteit te kunnen bewaken. Dit seminar gaat over het ontwerpen (belang van simulatie) en het bewaken (monitoren) van de installatie. Bij een goed ontwerp horen ook arc flash berekeningen die later in het seminar door Vera Verbakel (HyTEPS) worden toegelicht.

Sprekers

Sjef Cobben

Tijdens het seminar gaat Prof.dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben in op het belang van het beheersen van het proces.

Cobben Sjef

Risico’s reduceren door simuleren

Het belang van proces beheersen. Een goede elektrische installatie begint bij een goed ontwerp. Daarna volgt een opleveringsinspectie, goed onderhoud en toezicht op de kwaliteit van wijzigingen en het monitoren van de bedrijfstoestand. Herinspectie is nodig om blijvend de kwaliteit te kunnen bewaken. Dit seminar gaat over het ontwerpen (belang van simulatie) en het bewaken (monitoren) van de installatie. Bij een goed ontwerp horen ook arc flash berekeningen die later in het seminar door Vera Verbakel (HyTEPS) worden toegelicht.

Seymour Pijpers

Tijdens het seminar gaat Prof.dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben in op het belang van het beheersen van het proces.

Seymour Pijpers HyTEPS

Meer controle door monitoring

Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt u de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

Christan van Dorst

Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS. Tijdens het seminar vertelt hij over monitoring: het meten en vinger aan de pols houden.

Christian van Dorst

Arc flash calculaties

Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat het risico van kortsluitingen en vlambogen. Boogflitsen zijn zeldzaam, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen een groot risico door de enorme explosie die wordt veroorzaakt door een boog. Optimale vlamboogbescherming is een absolute noodzaak. Het voorspellen van het gedrag van de boogflits verhoogt de veiligheid. Het geeft inzicht in risico’s en hoe deze risico’s het beste kunnen worden beheerd. Het kennen van de elektrische energie in elk verdeelbord bepaalt de juiste PBM’s voor alle situaties.

Vera Verbakel

Vera is Sales & Relation manager bij HyTEPS. Tijdens het seminar gaat Vera uitgebreid in op het nut en de noodzaak van vlamboogberekeningen.

Vera Verbakel HyTEPS

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven