Het voorkomen van storingen is voor datacenters essentieel. Wanneer een proces of het internet uitvalt, komen bijvoorbeeld bedrijven, banken, ziekenhuizen en hulpdiensten, in grote problemen. De kritische rol van datacenters zal waarschijnlijk niet snel veranderen. Van Internet of Things tot robotisering: data is bepalend voor onze toekomst. Een datacenter mag nooit uitvallen, ook niet tijdens onderhoud of reparaties. Apparatuur aangesloten door klanten kan een enorm nadelig effect hebben op een datacenter. Mapping, monitoring en modellering van de energievoorziening zijn daarom van vitaal belang.  Selectiviteit in de installatie bewaken gaat hand in hand met Power Quality, bij verstoring kan uitval worden geminimaliseerd of voorkomen.

HyTEPS kan op verschillende manieren ondersteunen:

  • In kaart brengen en modelleren van de installatie
  • Impact van aan de klant geleverde apparatuur bepalen
  • Selecteren, plaatsen en in bedrijf stellen van (permanente) meetapparatuur
  • Analyseren van gegevens en opstellen van rapporten en aanbevelingen.
  • Uitvoeren van vlamboogonderzoek om continuïteit te garanderen en risico's te beperken
  • Bepalen van vereiste veiligheidsmaatregelen en PBM's op basis van normen en gegevens
  • Valideren selectiviteit

HyTEPS kan u ondersteunen bij al uw Power Quality vraagstukken. Neem vandaag nog contact met ons op!