HyTEPS Arc flash training voor Enegerieleveranciers

Dé Arc Flash training waarin u alles te weten komt over vlambogen!

Vlamboog berekeningen verhogen de veiligheid

Iedereen verdient het om aan het einde van de (werk)dag ongeschonden naar huis te gaan.

Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat er kans op kortsluitingen en vlambooggevaar. Een vlamboog komt zelden voor, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen grote risico’s door de enorme explosie waarmee een vlamboog gepaard gaat. Een optimale bescherming tegen vlambogen is een absolute noodzaak. Het vooraf berekenen hoe een vlamboog zich gedraagt zal bijdragen aan de veiligheid. Het biedt inzicht in de risico’s en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. Door inzicht in de vlamboogenergie op een specifieke werkplek kunnen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald.

 


1-daagse training

Datum:
9 maart 2022
18 maart 2022
24 maart 2022 (ENGLISH)
25 maart 2022
29 maart 2022

 

Locatie
Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek A7, Burgemeester Omtaweg 4, 9636 EM Zuidbroek
Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde (verl. Stellingweg) 1, 1511 MA Oostzaan
Utrechtseweg 310, NL-6812 AR  Arnhem
Van der Valk hotel Breda Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Keulsekade 181, 3534 AC Utrecht

Programma

Dag 1:
09.00 - 10.30 uur:   Begrippen en normen (NFPA, ISSA, NEN 3140, IEEE, uitleg van de verschillende methodieken (Europees / Amerikaans), voor- en nadelen.
- Wat zegt de wet?
- Matcht de Europeese arc flash kleding op de IEEE berekeningsmethode?
- Wanneer moet men kleding dragen?
10.45 - 12.00 uur:   Berekenen kortsluiting, vlamboogenergie (incl. oefening)
13.00 - 14.30 uur:   Uitleg Vision: in te voeren gegevens, te berekenen waarden, uitleg gegevens vlamboog label
14.45 - 16.00 uur:   Calculeren: zelf een voorbeeld uitrekenen en totale proces doorlopen
16.00 - 16.30 uur:   Vragenronde en afsluiting

Kosten
€ 415,00 per persoon excl. BTW
Minimaal aantal van 10 deelnemers

 


2-daagse training

Datum:
5 april en 20 april 2022
13 april en 28 april 2022

 

Locatie
Dag 1: Van der Valk hotel Breda Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Dag 2: Overdiemerweg 35, 1111 PP Diemen

De 2-daagse Arc Flash training is geschikt voor deelnemers die reeds enige ervaring en een basis kennis hebben van arc flash, doordat ze op dit moment reeds gebruik maken van Vision of bijvoorbeeld als installatieverantwoordelijke bedrijven inspecteren/controleren.

Programma

Dag 1:
09.00 - 10.30 uur:   Begrippen en normen (NFPA, ISSA, NEN 3140, IEEE, uitleg van de verschillende methodieken (Europees / Amerikaans), voor- en nadelen.
- Wat zegt de wet?
- Matcht de Europeese arc flash kleding op de IEEE berekeningsmethode?
- Wanneer moet men kleding dragen?
10.45 - 12.00 uur:   Berekenen kortsluiting, vlamboogenergie (incl. oefening)
13.00 - 14.30 uur:   Uitleg Vision: in te voeren gegevens, te berekenen waarden, uitleg gegevens vlamboog label
14.45 - 16.00 uur:   Calculeren: zelf een voorbeeld uitrekenen en totale proces doorlopen
16.00 - 16.30 uur:   Vragenronde en afsluiting en openstaande vragen voor volgende sessie

 

Dag 2:
09.00 - 10.00 uur:   Korte herhaling dag 1 en beantwoorden vragen n.a.v. dag 1
10.15 - 12.00 uur:   Eigen installatie in Vision zetten, Leermomenten en zaken waar je tegenaan kunt lopen
13.00 - 13.30 uur:   DC Arc Flash
13.30 - 14.30 uur:   Eindproduct labels (wat moet er op een Arc Flash label staan en wat niet) en rapportage
14.45 - 16.00 uur:   DC Arc Flash vragenronde en afsluiting

Kosten
€ 825,00 per persoon excl. BTW
Minimaal aantal van 10 deelnemers

 


Wilt u deze training niet missen? Meld u aan!