HyTEPS logo

 

HyTEPS Kennissessie

De elektrische installatie: meten en beheersen


Datum: 31 mei 2022
Locatie:
RDM Next Rotterdam (ruimte De Loft)

12:00 - 13:00 uur
13:00 - 13:15 uur
13:15 - 14:00 uur
14:00 - 14:45 uur
14:45 - 15:15 uur
15:15 - 16:00 uur
16:00 - 16:10 uur
16:10 uur
Inloop met een broodje en koffie
Introductie
1e lezing: Wat en waarom Power Quality?
2e lezing: Monitoring
Pauze
3e lezing: Simulatie
Afsluiting
Borrel
Elektrische installatie meten en beheersen

Onderwerpen

Power Quality en Energietransitie

Waarom water zuiveren en elektriciteit niet? Net zoals bij water kan elektriciteit vervuild raken. Deze vervuiling zorgt voor een afname van de kwaliteit van elektriciteit. Een inferieure kwaliteit van elektriciteit, ofwel een slechte Power Quality, veroorzaakt in toenemende mate problemen in elektrische installaties.

De maatschappij is het laatste decennium steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. Door de elektrificatie en energietransitie zal deze trend zich blijven voortzetten. De kwaliteit van elektriciteit is dan ook van essentieel belang voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid binnen elektrische installaties. Een slechte Power Quality verhoogt het risico op onveilige situaties, storingen en schade en gaat vaak gepaard met onnodig hoge kosten.

 

Monitoring

Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt u de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

 

Simulaties

Voorkomen is beter dan genezen. Het uitvoeren van simulaties kent vele voordelen; het beperkt risico's en problemen, is kosteneffectief en vergroot de inzichten in de elektrische installatie. Er zijn tal van simulatiediensten waarmee de installatieverantwoordelijke kan worden ondersteund en ontlast. Met de juiste kennis, jarenlange ervaring en professionele tools zorgen wij er niet alleen voor dat bestaande risico's en problemen in een elektrische installatie worden opgelost, maar we kunnen ook mogelijke toekomstige problemen voorspellen. Simuleren is echter ook vakmanschap, als er verkeerde data in gaat, komt er ook verkeerde data uit.

Sprekers

Sjef Cobben
Sjef Cobben is deeltijdhoogleraar Power Quality bij het lectoraat Electrical Energy Systems van de TU/e-faculteit Electrical Engineering.

 

 

Christan van Dorst
Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS.

 

 

Seymour Pijpers
Seymour is Sr. Technical Engineer bij HyTEPS.