Bedrijf:
  Contactpersoon:
  E-mail
  Functie:  Geef aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen:

  1. De lezing in totaliteit heeft aan mijn verwachtingen voldaan  2. Ik ben tevreden over de sprekers  3. De sprekers beschikken over de benodigde technische kennis  4. Het theoretische deel van de lezing gaf een duidelijk inzicht  5. In de toekomst zou ik nog meer lezingen van HyTEPS willen bijwonen  Eventuele toelichting op bovenstaande stellingen:

  6. Wat zijn uw algemene bevindingen omtrent de lezing van HyTEPS?

  7. Met welk gevoel liep u de deur uit na de HyTEPS Power Tour?

  8. Staat u open voor een kort telefonisch interview over de huidige en toekomstige kansen en bedreigingen binnen uw elektrische installatie (of van uw klanten) en/of de ondersteuning die HyTEPS hierbij kan bieden?

  *