Monitoring

Monitoring als hulpmiddel voor duurzaamheid en bedrijfszekerheid

Ondersteuning bij energie- en kostenreductie maar tevens voor optimalisatie van de continuïteit en veiligheid

Wanneer het verbruik en de kwaliteit van energie zichtbaar zijn, kan optimalisatie en verbetering bewerkstelligd worden. Hoe specifieker en exacter de informatie is die u door energiemonitoring verkrijgt, des te beter de resultaten zullen zijn die u kunt behalen. Monitoren is een eerste aanzet tot het reduceren van energieverbruik en de bijbehorende kosten. Daarnaast kan energiemonitoring ook een goede tool zijn bij het optimaliseren van de efficiëntie, continuïteit en veiligheid; energieverliezen die normaal ongezien zouden blijven kunnen door middel van monitoringsapparatuur gedetecteerd en gelokaliseerd worden. Ook eventuele Power Quality issues die continuïteitsproblemen veroorzaken kunnen door middel van monitoring in kaart gebracht worden. Doordat monitoring continu inzicht biedt, kunnen opvallende afwijkingen in het energieverbruik tijdig worden gedetecteerd. Hierdoor kunnen direct stappen ondernomen worden en onnodige energieverliezen worden voorkomen. Door het tijdig detecteren van calamiteiten kunnen ook gevaarlijke situaties voorkomen worden.

Monitoring Inzicht Besparen

HyTEPS is specialist in monitoring de kwaliteit van elektrische energie

HyTEPS heeft jarenlange ervaring in het meten, analyseren en oplossen van spanning en stroom gerelateerde problemen. Dit maakt HyTEPS specialist op het gebied van monitoring van elektrische energie, met name de kwaliteit van deze elektrische energie oftewel Power Quality. Er zijn vele spelers in de markt die u ondersteunen met producten en diensten voor energiemonitoring in relatie tot het energieverbruik. Echter blijkt monitoring van de Power Quality een meer gespecialiseerd vakgebied. Het adviseren en implementeren van de juiste hardware (en software) vereist de nodige theoretische en praktische kennis (ervaring met betrekking tot alle aspecten van Power Quality, de Power Quality problematiek waar elektrische installaties mee te maken kunnen hebben en de invloed van de energietransitie op deze installaties). Daarnaast is het van groot belang om de door energiemonitoring verkregen data juist te interpreteren en te analyseren om uiteindelijk een correct en duidelijk beeld te hebben van de stand van zaken en indien gewenst of noodzakelijk een advies en plan van aanpak op te stellen dat leidt tot verbetering. Ook daarbij kan HyTEPS u van dienst zijn.

Monitoring inkoppelen externe meters LR

Monitoring totaalpakket;
software, hardware en services

Dat wij gespecialiseerd zijn in monitoring van de Power Quality neemt niet weg dat wij u niet van een gedegen advies en hoogwaardige producten kunnen voorzien voor monitoring van het energieverbruik. Graag leveren wij u een totaalpakket voor energiemonitoring, afgestemd op uw specifieke wens, behoeftes en uw elektrische installatie. Dit monitoring totaalpakket bestaat uit kwalitatieve energiemeters en professionele Power Quality analyzers met indien gewenst een bijbehorend softwarepakket dat naadloos in uw bestaande IT-omgeving geïntegreerd kan worden. Daarnaast maken wij het monitoring totaalpakket graag compleet met onze services, waaronder updates/upgrades van de firmware van de meters/analyzers en de software. Verder zorgen wij voor periodieke rapportage en adviezen vanuit de door energiemonitoring verkregen data. In overleg met u stellen wij het voor u meest optimale monitoring totaalpakket samen.

Revisie, uitbreiding en optimalisatie van bestaande monitoringinstallaties

In veel elektrische installaties is reeds in meer of mindere mate energiemonitoring doorgevoerd. Echter, het kan zijn dat u op dit moment alleen het energieverbruik daarmee inzichtelijk maakt. Of wellicht biedt de geïnstalleerde hardware u niet de handvatten die u nodig heeft of had verwacht. Ook in deze gevallen zijn wij u graag van dienst. Wij beschikken over zeer uitgebreide expertise, ervaring en productoplossingen om ook in bestaande monitoringinstallaties revisies en uitbreidingen door te voeren en optimalisatie te bewerkstelligen.

Periodieke analyse en rapportage

HyTEPS analyseert desgewenst periodiek de vanuit uw elektrische installatie door energiemonitoring verkregen data en houdt hierbij trends in de gaten. We brengen een verslag uit na de analyse van de meetgegevens. Dit kan een analyse van het energieverbruik zijn, maar natuurlijk ook analyse van de meetdata met betrekking tot onze expertise Power Quality. U bepaalt zelf de frequentie van deze rapportages. Op deze manier kunnen we advies geven om de Power Quality, energie efficiëntie en energiebesparing te optimaliseren. De te monitoren parameters worden samen met installatiebeheerders bepaald en geïntegreerd in het vermogensanalysesysteem. Hierbij kan gedacht worden aan: THD waardes, vermogenskwaliteit en de capaciteit van de installatie.

Diensten Onderzoek & Advies

Download de Whitepaper ‘Monitoringsysteem’

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven