Inventarisatie

De eerste stap tot succesvolle monitoring

Om een monitoringproject succesvol af te ronden is de eerste stap bij aanvang van het project een gedegen inventarisatie. Er moet goed worden gekeken naar de elektrische installatie en IT-omgeving waarbinnen monitoring moet worden geïmplementeerd. Ook is het van belang om tijdens de inventarisatie duidelijk vast te stellen wat de wensen zijn met betrekking tot energiemonitoring. Dient alleen het energieverbruik te worden gemeten (verbruiksmonitoring) of is het ook belangrijk om de kwaliteit van elektrische energie in kaart te brengen (monitoren van de Power Quality)? Binnen zowel verbruiksmonitoring als het monitoren van de Power Quality bestaan ook weer een legio mogelijkheden. Pas wanneer dit alles tijdens de inventarisatie in kaart is gebracht kan een gedegen advies worden gegeven met betrekking tot hardware, software en services.

Inventarisatie energiemonitoring

Inventarisatie door HyTEPS

HyTEPS begint een monitoringproject met inventarisatie van de huidige situatie van de installatie. Er wordt met een heldere en scherpe blik gekeken naar uw elektrische installatie en alle componenten. Tijdens deze inventarisatie wordt er gesproken met dagelijkse beheerders van de installatie. HyTEPS heeft hierbij als doel om de installatie te leren kennen, maar zeker ook te begrijpen. Daarnaast bespreken wij ook uw wensen en behoeftes en de software mogelijkheden.

Installatie in beeld

Gedurende de inventarisatie wordt er voldoende input verzameld om een hardware schema te kunnen opstellen. Alle relevante informatie met betrekking tot de elektrische installatie en aanwezige hardware die noodzakelijk is voor monitoring wordt vastgelegd. Dit betekent dat aan de hand van one-line diagrammen zal worden vastgesteld waar de belangrijke apparatuur zich bevindt, eventueel reeds aanwezige monitoringapparatuur en welke beveiliging er aanwezig is. Daarnaast wordt er vastgelegd of er geschikte stroomtransformatoren geïnstalleerd zijn voor energiemonitoring. Al deze bovenstaande punten worden beschreven in een inventarisatierapportage.

Monitoring en Analyse

Uw wensen en behoeftes

Tevens bespreken wij tijdens de inventarisatie uw wensen en behoeftes. Wat wilt u met energiemonitoring binnen uw elektrische installatie inzichtelijk maken? Dit kan gericht zijn op het zichtbaar maken van het energieverbruik, maar ook op één of meerdere aspecten van de kwaliteit van de elektrische energie (Power Quality) in uw installatie. Steeds vaker wordt er gekozen voor een combinatie van beiden. Ook brengen wij de software en implementatiemogelijkheden in kaart.

Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie maakt HyTEPS een klant specifiek plan van aanpak voor energiemonitoring binnen de elektrische installatie. Het doel van het plan van aanpak is: meer inzicht, meer continuïteit en minder kosten. In dit plan volgt een voorstel voor de best passende oplossing om het opgenomen vermogen te registreren, analyseren en evalueren. Deze oplossing omvat:

Welke energiemeters en Power Quality analyzers nodig zijn om de gewenste data beschikbaar te krijgen.

Op basis van de IT-omgeving en de wensen/eisen wordt een keuze gemaakt en de hierbij benodigde tijd geïnventariseerd voor engineering en ondersteuning bij de implementatie.

Aan de hand van wat wij adviseren en wat de relatie wenst, maken wij een voorstel voor het garanderen van de continuïteit van het monitoringsysteem alsmede de mogelijkheden tot periodieke ondersteuning/rapportage.

Dit plan van aanpak wordt vervolgens besproken met de installatiebeheerders en IT (en eventuele andere belanghebbenden). Na een bespreking met alle stakeholders worden eventuele aanpassingen verwerkt in het plan van aanpak.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven