Monitoring van energieverbruik

Monitoring van energieverbruik als handvat voor energiemanagement

Tool tot verbetering van de energie efficiëntie, duurzaamheid, het bedrijfsimago en de bedrijfsresultaten

Door monitoring van het energieverbruik worden energiestromen in gebouwen c.q. installaties in beeld gebracht. Onnodig energieverbruik wordt zichtbaar, evenals afwijkingen in het energieverbruik. Daarnaast komen ook verkeerd ingeregelde systemen in beeld. Tevens kan door verbruiksmonitoring het verbruik van meerdere locaties of gebouwen vergeleken worden. Analyse van de door monitoring verkregen data en het doorvoeren van verbeteringsmaatregelen zal een directe besparing op het energieverbruik opleveren. Dit reduceert de energiekosten en verbetert het bedrijfsresultaat. Monitoring van het energieverbruik heeft daarnaast een positief effect op maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2-reductie en het bedrijfsimago. Hierbij is het noodzakelijk dat de gebruiker actief bezig is met de verkregen gegevens.

Vooral bij locaties met grote gebouwen, een complexe infrastructuur of bedrijven met meerdere vestigingen is het managen van de energiestromen gecompliceerd en vereist dit specialistische kennis en apparatuur. Professionele energiemeters, de juiste software, configuratie en systeemintegratie zijn van belang om de gewenste data output te genereren. De eerste stap is een correcte inventarisatie.

Monitoring van het energieverbruik levert een bijdrage aan

Reductie van het energieverbruik tot 15%, soms zelf tot 30%
Verlaging van de energiekosten c.q. de energierekening;
Controle van de factuur van de energieleverancier a.d.h.v. gevalideerde data
CO2-reductie wat een positief effect heeft op ‘global warming
Inzichtelijke maken van het sluimerverbruik
In beeld brengen van verkeerd ingeregelde systemen
Verbeteren van het bedrijfsimago bij medewerkers, relaties en leveranciers

Verbruiksmonitoring in relatie tot MVO en imago

Als bedrijf heeft u een morele verplichting om zorgvuldig om te gaan met natuurlijke energiebronnen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat hierbij centraal. Monitoring van het energieverbruik versterkt uw duurzame imago bij uw medewerkers, relaties en leveranciers. Door verbruiksmonitoring geeft u aan dat u belang hecht aan het inzichtelijk maken van uw energieverbruik, teneinde verbeteringen te kunnen implementeren om het energieverbruik en daarmee samenhangend de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast is het continu inzicht hebben in de energiestromen voor veel ondernemingen noodzakelijk door de verscherpte eisen van de overheid en de voor grotere ondernemingen verplichte EED energie-audit.

Verbruiksmonitoring Verlichting

Buiten de openingstijden of (intensieve) gebruikstijden zou het elektriciteitsverbruik aanzienlijk lager moeten zijn. Vaak staan verlichting en/of elektrische apparaten ook na werktijd echter onnodig aan of in stand-by. Met verbruiksmonitoring wordt dit inzichtelijk gemaakt. Door analyse van de verbruiksdata kunnen maatregelen worden opgesteld en doorgevoerd om dit onnodige energieverbruik terug te dringen.

Verbruiksmonitoring Klimaatbeheersing

Om onnodig energieverbruik te voorkomen is het belangrijk dat ventilatie, luchtbehandeling en verwarming correct op elkaar afgestemd zijn. Het is natuurlijk niet wenselijk dat de airco aan gaat, op het moment dat de verwarming nog draait. In veel gebouwen is de klimaatbeheersing door de tijd heen aangepast aan de wensen van de (individuele) gebruikers en past de regeling niet meer bij het werkelijke gebruik van het gebouw. Verbruiksmonitoring maakt dit inzichtelijk.

Verbruiksmonitoring Gas-Verwarming

Het gasverbruik kan vaak eenvoudig worden verminderd als zichtbaar is gemaakt op welke momenten de verwarming draait in de verschillende gedeeltes van het gebouw en op welke wijze dit is ingeregeld. Bewust en gecontroleerd omgaan met de verwarming kan een behoorlijke energiebesparing opleveren.

Verbruiksmonitoring Energiebesparende Investeringen

Verbruiksmonitoring maakt niet alleen het energieverbruik inzichtelijk, maar biedt ook handvatten voor berekening van de energiebesparing. Als het daadwerkelijke jaarverbruik van een installatie bekend is, kunnen ook de kosten voor energie eenvoudig worden berekend. Van daaruit kan gekeken worden naar investering in duurzame en energiezuinige oplossingen. Zo vormt energiemonitoring ook de basis voor toekomstige investeringen in energiebesparende maatregelen.

Verbruiksmonitoring Zonne Energiesysteem

Verbruiksmonitoring biedt de mogelijkheid om permanent zonne-energie systemen te volgen. Het geeft inzicht in de goede werking van alle aanwezige panelen (rendement), hoeveel energie er wordt opgewekt en hoeveel energie daarvan daadwerkelijk wordt gebruikt in de eigen elektrische installatie. Als blijkt dat u veel meer energie opwekt dan u zelf gebruikt, dan kan energieopslag een optie zijn om de efficiëntie van uw zonne-energie systeem te optimaliseren.

Kwaliteitsmonitoring: inzicht in de Power Quality

Wilt u een stap verder gaan? Dat kan door niet alleen het energieverbruik te monitoren, maar ook de kwaliteit van deze energie. Kwaliteitsmonitoring biedt handvatten tot het verbeteren van kwaliteit van elektriciteit (Power Quality) waardoor een optimale efficiëntie, continuïteit en veiligheid van de elektrische installatie kan worden bewerkstelligd. Hierdoor reduceert u onnodige energieverliezen en verkleint u de kans op storingen en problemen in uw installatie.

Monitoring als tool bij zichtbaar maken van temperatuur (HACCP) en vloeistofniveaus

Met monitoring kunnen naast het energieverbruik en de Power Quality ook andere gegevens in kaart worden gebracht. Door een grote diversiteit aan meters en randapparatuur kan het monitoringsysteem naar ieders wens en eis worden aangepast. Extra data die met monitoring zichtbaar kunnen worden gemaakt zijn bijvoorbeeld temperatuur (HACCP), CO2-uitstoot, vloeistofniveaus en schadelijke stoffen. Wij informeren u graag omtrent de mogelijkheden.

Download de Whitepaper ‘Monitoringsysteem’

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven