HyTEPS in hart Brainport Regio Eindhoven

Twice Catalyst hub

Op 1 februari heeft HyTEPS haar nieuwe kantoor betrokken in de door Twice gefaciliteerde Catalyst-hub op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, gelegen in het hart van de Brainport Regio. Deze centrale locatie is goed bereikbaar en brengt HyTEPS dicht bij (toekomstige) relaties, medewerkers en stagiaires.

HyTEPS betrekt tweede locatie, gelegen op de TU/e-campus

Op 1 februari 2021 hebben wij onze nieuwe locatie op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven in gebruik genomen. Het kantoor is gelegen in de Catalyst-hub, gefaciliteerd door Twice. Door sterke groei van onze werkzaamheden en ons technische team was het bestaande kantoor niet meer toereikend. We wilden die unieke locatie, een historisch pand in het centrum van Gemert, het dorp waar ons bedrijf sinds de oprichting in 2007 is gevestigd, niet opgeven. Daarom besloten we een tweede kantoor te openen.

Catalyst Bedrijfsruimte Lab Twice
Brainport Eindhoven

HyTEPS vestigt zich in het hart van Brainport Eindhoven

De keuze voor de tweede locatie viel al snel op de Twice hub Catalyst, gelegen op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, in het hart van de Brainport Regio. Zowel Brainport Eindhoven als Twice stimuleren groei en ontwikkeling van innovatie en techniek, waarbij volop mogelijkheden worden geboden tot netwerken en samenwerken. Dit nieuwe kantoor in Eindhoven brengt ons dichter bij bedrijven voor wie onze ondersteuning van groot belang is, of zelfs essentieel. Daarnaast vergemakkelijkt het de samenwerking met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden binnen Brainport Eindhoven, om zodoende een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Toegevoegde waarde TU/e campus

De locatie van Catalyst op de TU/e campus is voor HyTEPS van grote toegevoegde waarde. De centrale ligging is gemakkelijk bereikbaar en ons bedrijf zit nu in de directe nabijheid van mogelijke toekomstige stagiairs en medewerkers. Naast de bachelor- en masteropleidingen Electrical Engineering huisvest de campus ook het Fontys Nexus gebouw waarin drie instituten zijn gevestigd in het domein Technologie en Innovatie.

Eindhoven University of Technology logo

Kennis delen met de engineers van de toekomst

Door dicht bij deze opleidingsinstituten te zijn gevestigd verwachten wij de samenwerking naar een hoger niveau te kunnen brengen. Niet alleen door het bieden van stagemogelijkheden en het delen van kennis en ervaring tijdens bedrijvendagen en lunchlezingen, maar ook door masterclasses en kennissessies voor studenten te organiseren op het Catalyst-kantoor en verdere verbinding te zoeken. Hierdoor willen we het kennisniveau van studenten op ons specifieke vakgebied – Power Quality – verhogen. Niet alleen vanuit theorie, maar juist vanuit onze praktijkkennis. HyTEPS werkt al bijna 10 jaar nauw samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben, deeltijdhoogleraar Power Quality bij de onderzoeksgroep Electrical Energy Systems aan de TU/e vakgroep Elektrotechniek. Samen brengen wij theorie en praktijk dichter bij elkaar om kennis te vergroten en meer diepgaande inzichten te verkrijgen.

Beoogde groei van ons team om aan de toenemende vraag te blijven voldoen

Als gespecialiseerd partner met een breed scala aan diensten en oplossingen ondersteunen wij bedrijven, overheid en instellingen bij vraagstukken, problemen en uitdagingen welke de energietransitie en verduurzaming met zich meebrengen. We beogen een groei van ons team met minimaal drie nieuwe technische medewerkers per jaar om aan de continu toenemende vraag naar onze expertise op het gebied van Power Quality te kunnen blijven voldoen.

HyTEPS team in Catalyst Eindhoven

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven