HyTEPS Kennissessie

HyTEPS Kennissessie

De elektrische installatie: meten en beheersen


14 december <<TIJD>> - Nyrstar facility center Balen/Overpelt

Complexere installaties en uitdagingen

De energietransitie en implementatie van een steeds breder scala aan innovatieve elektronica brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zowel ontwerpers van elektrische installaties als installatieverantwoordelijken krijgen dagelijks hiermee te maken. Het beheersen van de - steeds complexere - installatie vereist meer en meer specialistische kennis. HyTEPS wil u hierbij graag ondersteunen. Wij doen dit mede door het delen van onze kennis en inzichten tijdens de HyTEPS Kennissessie "De elektrische installatie: meten en beheersen" in uw eigen Nyrstar facility center in Balen/Overpelt.

Elektrische installatie meten en beheersen

Onderwerpen

Ontzorgen van de installatieverantwoordelijke

De werkzaamheden van de installatieverantwoordelijke worden steeds belangrijker en complexer. Belangrijker omdat de continuïteit van vrijwel alle bedrijven samenhangt met het goed functioneren van de elektrische installatie en complexer omdat de elektrische installatie en de aangesloten componenten steeds ingewikkelder en gevoeliger worden. Tel hierbij op het grote tekort aan goed opgeleide technici, de toename in aantal en complexiteit van normen, de toename in gevoeligheid van apparatuur voor onvoldoende kwaliteit van de spanning en de kwantitatieve groei van vervuilende apparatuur, dan zou de conclusie kunnen zijn dat de installatieverantwoordelijke binnen bedrijven niet te benijden is. Lees alvast in de whitepaper over de complexiteit van installaties en hoe de installatieverantwoordelijke ondersteund kan worden!

Meer controle door monitoring
Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt u de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

Risico's reduceren door simuleren
Het uitvoeren van simulaties kent vele voordelen; het beperkt risico's en problemen, is kosteneffectief en vergroot de inzichten in de elektrische installatie. Er zijn tal van simulatiediensten waarmee de installatieverantwoordelijke kan worden ondersteund en ontlast. Met de juiste kennis, jarenlange ervaring en professionele tools zorgen wij er niet alleen voor dat bestaande risico's en problemen in een elektrische installatie worden opgelost, maar we kunnen ook mogelijke toekomstige problemen voorspellen. Simuleren is echter ook vakmanschap, als er verkeerde data in gaat, komt er ook verkeerde data uit.

Sprekers

Sjef Cobben
Tijdens het seminar gaat Prof.dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben in op het belang van het beheersen van het proces.

Christan van Dorst
Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS. Tijdens de lezing worden met name onze specialistische monitoring totaalpakket - ofwel Total Power Insight & Improvement (TPI&I) - belicht.

 

Seymour Pijpers
Seymour is Sr. Technical Engineer bij HyTEPS. Hij zal tijdens de lezingen meer info geven over het belang van simulaties.

 

Deelnemen aan een de kennissessie


Lezingen door professor Sjef Cobben en HyTEPS

Tijdens de kennissessie biedt prof.dr.ir. J. F. G. Cobben u inzichten omtrent de invloed van de energietransitie in relatie tot steeds complexere installaties en normen, onderbouwd vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond met name op het gebied van Power Quality. In zijn whitepaper 'ontzorgen van de installatieverantwoordelijke' vindt u al meer over dit onderwerp. HyTEPS vult dit aan met informatie omtrent de praktische ondersteuning die wij kunnen bieden met meten, monitoring en specialistische simulaties.

Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen om te bespreken op welke manier wij voor u van meerwaarde kunnen zijn bij het optimaliseren en waarborgen van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van uw elektrische installatie.