HyTEPS logo

Online seminar

De elektrische installatie: meten en beheersen

Klik op de button hieronder om deel te nemen aan het seminar

Datum en tijdstip: 12 mei 2021 om 12.30 uur
Duur: 1 uur + 10 minuten de gelegenheid tot het stellen van vragen

 

Informatie over de onderwerpen

Meten en rapporteren
Voor een juiste meting en rapportage van uw Power Quality is het belangrijk dat de juiste meetapparatuur op de juiste locatie in uw elektrische installatie wordt geïnstalleerd. Door op locatie uw installatie te analyseren kunnen de juiste keuzes gemaakt worden en kan HyTEPS u verder ondersteunen met de installatie van de meetapparatuur.

Het belang van proces beheersen
Een goede elektrische installatie begint bij een goed ontwerp. Daarna volgt een opleveringsinspectie, goed onderhoud en toezicht op de kwaliteit van wijzigingen en het monitoren van de bedrijfstoestand. Herinspectie is nodig om blijvend de kwaliteit te kunnen bewaken. Dit seminar gaat over het ontwerpen (belang van simulatie) en het bewaken (monitoren) van de installatie. Bij een goed ontwerp horen ook arc flash berekeningen die later in het seminar door Vera Verbakel (HyTEPS) worden toegelicht.

Risico's reduceren door simuleren
Het uitvoeren van simulaties kent vele voordelen; het beperkt risico's en problemen, is kosteneffectief en vergroot de inzichten in de elektrische installatie. Er zijn tal van simulatiediensten waarmee de installatieverantwoordelijke kan worden ondersteund en ontlast. Met de juiste kennis, jarenlange ervaring en professionele tools zorgen wij er niet alleen voor dat bestaande risico's en problemen in een elektrische installatie worden opgelost, maar we kunnen ook mogelijke toekomstige problemen voorspellen.

Meer controle door monitoring
Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt u de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

Arc flash calculaties
Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat het risico van kortsluitingen en vlambogen. Boogflitsen zijn zeldzaam, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen een groot risico door de enorme explosie die wordt veroorzaakt door een boog. Optimale vlamboogbescherming is een absolute noodzaak. Het voorspellen van het gedrag van de boogflits verhoogt de veiligheid. Het geeft inzicht in risico's en hoe deze risico's het beste kunnen worden beheerd. Het kennen van de elektrische energie in elk verdeelbord bepaalt de juiste PBM's voor alle situaties.

Sjef Cobben
Tijdens het seminar gaat Prof.dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben in op het belang van het beheersen van het proces.

Christan van Dorst
Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS. Tijdens het seminar vertelt hij over monitoring: het meten en vinger aan de pols houden.

Vera Verbakel
Vera is Sales & Relation manager bij HyTEPS. Tijdens het seminar gaat Vera uitgebreid in op het nut en de noodzaak van vlamboogberekeningen.

Datum en tijdstip: 12 mei 2021 om 12.30 uur
Duur: 1 uur + 10 minuten de gelegenheid tot het stellen van vragen