By Christan van Dorst - Manager Technical Engineering HyTEPS  | September 2022


Probleemloze integratie van zonnepanelen voor KLM

"Op Schiphol in Amsterdam worden steeds meer zonnepanelen geplaatst. Een aanzienlijk deel van de gebruikte stroom op Schiphol-Oost wordt sinds 2021 door 4 MW aan zonnepanelen op het dak van Hangar 14 opgewekt. Inzet van hernieuwbare bronnen leidt echter vaak tot verstoring van de stroomvoorziening en kan de efficiëntie en veiligheid van elektrische installaties en aangesloten apparatuur beïnvloeden. Wij beoordeelden de status en mogelijke risico's en boden advies. Het doel was om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen het elektriciteitsnet van Schiphol niet zouden verstoren."

 

 

 

 

Hangar 14 is gigantisch en indrukwekkend. Als je dan ook nog drie of vier Boeings naast elkaar ziet staan, is het helemaal adembenemend. Bijzonder is ook het feit dat je achter de douane werkt, en dus te maken hebt met hele strenge beveiligingsprocessen. Als je een schroefje bent vergeten kun je niet zomaar even naar de auto lopen.

Vanaf de engineeringsfase van d zonnepanelen hebben we met de klant meegedacht en geanticipeerd op de gevolgen voor het net. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan om de capaciteit te verbeteren. Op geselecteerde transformatoren werden PQ-analyzers geplaatst om het totale verbruik in de hangar te berekenen. De analyzers leverden aanvullende informatie zoals Total Harmonic Distortion en RMS. We adviseerden om Actieve Harmonische Filters te installeren om de effecten van de zonnepanelen op de rest van de installatie te elimineren, waardoor de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft en de kans op storingen en problemen aanzienlijk afneemt. De Active Harmonic Filters dragen ook bij aan een langere levensduur. Ik vind het persoonlijk erg mooi dat KLM aan verduurzaming doet en dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren.

Kennis en oplossingen

De hoogopgeleide, gekwalificeerde en enthousiaste mensen van HyTEPS helpen opdrachtgevers bij het verbeteren van de energie-efficiëntie en het optimaliseren van de elektrische energiekwaliteit. Dat doen wij door middel van metingenanalyseskennisdiensten en technologisch innovatieve oplossingen. Zo helpen we klanten de energietransitie doorkomen, veel meer uit bestaande installaties te halen, hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen realiseren en een bijdrage leveren aan het nakomen van landelijke afspraken.