Gegevensbeheer en stroomkwaliteit

De energietransitie (ET) vraagt om optimalisatie van elektrische installaties en het toevoegen van hernieuwbare energiebronnen (HEB) en eventueel ook opslagsystemen.

De meeste hernieuwbare energiebronnen zullen gebruik maken van inverter-gebaseerde bronnen (inverter-based resources of IBR's) en het grootste deel van de belastingen zal op de installatie worden aangesloten met behulp van vermogenselektronische interfaces. Dit zou meer mogelijkheden voor aansturing kunnen bieden, maar kan ook een bron van problemen vormen in verband met elektromagnetische compatibiliteit.

Om beter inzicht te krijgen in de elektrische installaties en hun gedrag plaatsen klanten stroomkwaliteitsmeters en sensoren in hun installatie om de belangrijkste parameters te meten aan de hand waarvan het gebruik van de installatie kan worden geoptimaliseerd.

De verkregen gegevens worden echter niet altijd op een slimme manier gebruikt en er dient een algoritme te worden ontwikkeld om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en intelligentie aan de installaties toe te voegen.

Onderzoeksvraag

  1. Welke toepassingen en aanvullende intelligentie kunnen aan software en meetapparatuur worden toegevoegd om het gebruik van elektrische installaties te optimaliseren?
  2. Hoe kunnen gegevens worden gecomprimeerd, gecommuniceerd, en gevisualiseerd voor optimaal gebruik?

Taakomschrijving studenten

Het onderzoek maakt deel uit van een project waarbij het bedrijf HyTEPS betrokken is, samen met verschillende industrieën in Nederland. De student zal binnen dit bedrijf werken en worden begeleid, samen met begeleiding vanuit de TU/e. Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van praktijkcases.

Uit eerder onderzoek zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die om en meer diepgaande analyse vragen. In het kader van het afstudeerproject dienen zijn verschillende activiteiten te worden uitgevoerd. De taakomschrijvingen voor dit doel kunnen als volgt worden uitgewerkt:

Afstudeerpoject

  1. Overzicht van recente activiteiten op dit gebied.
  2. Uitvoeren van literatuuronderzoek naar toepassingen om het gebruik van een installatie te optimaliseren.
  3. Definiëren van belangrijkste (toekomstige) veranderingen in installaties, gerelateerd aan een meer duurzame infrastructuur.
  4. Definieer/selecteer één of twee case studies waar deze veranderingen plaats zullen vinden.
  5. Bouw of gebruik modellen in PowerFactory/Vision voor de scenario's/gebieden die van belang zijn.
  6. Kwantificeer de economische winsten/kosten van de nieuwe toepassingen.

Vereisten

- De student dient de gerelateerde colleges over energiesystemen hebben gevolgd.
- De thesis dient te worden aangeleverd in MS Word volgens het IEEE journal paper template.

 

Voor meer informatie

- TU/e hoogleraar voor afstuderen: J.F.G. (Sjef) Cobben (J.F.G.Cobben@tue.nl)
- TU/e-begeleider: Vladimir Ćuk (v.cuk@tue.nl)
- Externe begeleiders:
o Christan van Dorst (HyTEPS)
o Anil Kumar (HyTEPS)

Ben jij op zoek naar een stage of bijbaan?

Wij horen graag van je.