Optimaliseren van het energiegebruik in een industriële omgeving.

De energietransitie (ET) zal in opkomende energiesystemen leiden tot een zeer groot aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen (renewable energy sources of RES), verminderd verbruik van gas - en dus meer verbruik van elektriciteit - meer opslag, en vraagresponssystemen. Analyse van de samenwerking tussen energieverbruikers in een industriële omgeving met beperkte omvang kan helpen om knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en het energieverbruik te optimaliseren.

De bedoeling van het onderzoek is het totale energieverbruik in een industrieel gebied te onderzoeken en een gemengd energiesysteem met hernieuwbare energiebronnen, (elektrische of thermische) opslag en vraagresponssystemen te analyseren en te ontwikkelen om het transport van elektriciteit via het openbare netwerk te minimaliseren. Ook moet er een financieel voordeel zijn voor de aangesloten industriële partijen.

CO2 heffing industrie

Onderzoeksvraag

  1. Wat is de ideale mix van energiesystemen in een industriële omgeving om het gebruik van het openbare net te minimaliseren en de financiële voordelen voor de aangesloten partijen te optimaliseren?
  2. Met welke (regelgevende, technische, financiële) knelpunten krijg je te maken bij het in de praktijk realiseren van dit systeem?

Taakomschrijving studenten

Het onderzoek maakt deel uit van een project waaraan met diverse partijen wordt samengewerkt. De student zal werken en begeleid worden binnen HyTEPS in samenwerking met begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een praktijkcasus.

Uit eerder onderzoek zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen waarvan een diepgaandere analyse nodig is. Het afstudeerproject omvat verschillende activiteiten. De taakomschrijvingen voor dit doel kunnen als volgt worden uitgewerkt:

Afstudeerpoject

  1. Aansluiten bij eerder onderzoek , literatuuronderzoek.
  2. Kwantificeer de impact van de energietransitie in een praktijkcasus
  3. Kwantificeer knelpunten (economisch, technisch, regelgeving)
  4. Draag oplossingen aan voor optimalisatie van de energievraag

Vereisten

- De student dient de gerelateerde colleges over energiesystemen hebben gevolgd.
- De thesis dient te worden aangeleverd in MS Word volgens het IEEE journal paper template.

 

Voor meer informatie

- TU/e hoogleraar voor afstuderen: J.F.G. (Sjef) Cobben (J.F.G.Cobben@tue.nl)

Ben jij op zoek naar een stage of bijbaan?

Wij horen graag van je.