HyTEPS Stageopdrachten studenten Elektrotechniek

Werken aan de toekomst bij een jong bedrijf in het hart van de Brainport-regio?

HyTEPS biedt volop stagemogelijkheden voor studenten elektrotechniek

Er zijn natuurlijk veel verschillende mogelijkheden voor invulling van een (afstudeer)stage binnen ons vakgebied Power Quality en de diensten die wij leveren op het gebied van onder meer metingen & analyses (Power Quality, EMC en energie), simulaties en monitoring. Onderstaand hebben wij kort enkele mogelijke stageopdrachten uitgewerkt. Neem gerust contact met ons op om samen met ons in gesprek te gaan over deze opdrachten of om samen tot andere mogelijke opdrachten te komen.

 

Stageopdrachten Universiteit

 


Optimaliseren van het energiegebruik in een industriële omgeving

De energietransitie (ET) zal in opkomende energiesystemen leiden tot een zeer groot aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen (renewable energy sources of RES), verminderd verbruik van gas - en dus meer verbruik van elektriciteit - meer opslag, en vraagresponssystemen. Analyse van de samenwerking tussen energieverbruikers in een industriële omgeving met beperkte omvang kan helpen om knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en het energieverbruik te optimaliseren.

De bedoeling van het onderzoek is het totale energieverbruik in een industrieel gebied te onderzoeken en een gemengd energiesysteem met hernieuwbare energiebronnen, (elektrische of thermische) opslag en vraagresponssystemen te analyseren en te ontwikkelen om het transport van elektriciteit via het openbare netwerk te minimaliseren. Ook moet er een financieel voordeel zijn voor de aangesloten industriële partijen.


Gegevensbeheer en stroomkwaliteit

De energietransitie (ET) vraagt om optimalisatie van elektrische installaties en het toevoegen van hernieuwbare energiebronnen (HEB) en eventueel ook opslagsystemen.

De meeste hernieuwbare energiebronnen zullen gebruik maken van inverter-gebaseerde bronnen (inverter-based resources of IBR's) en het grootste deel van de belastingen zal op de installatie worden aangesloten met behulp van vermogenselektronische interfaces. Dit zou meer mogelijkheden voor aansturing kunnen bieden, maar kan ook een bron van problemen vormen in verband met elektromagnetische compatibiliteit.

Om beter inzicht te krijgen in de elektrische installaties en hun gedrag plaatsen klanten stroomkwaliteitsmeters en sensoren in hun installatie om de belangrijkste parameters te meten aan de hand waarvan het gebruik van de installatie kan worden geoptimaliseerd.

De verkregen gegevens worden echter niet altijd op een slimme manier gebruikt en er dient een algoritme te worden ontwikkeld om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en intelligentie aan de installaties toe te voegen.


Ontwikkeling van leer- en demonstratietool Power Quality

De student zal een trainingstool ontwikkelen voor het trainen en demonstreren van alle Power Quality aspecten en de interactie tussen spanningsvervorming, stroomvervorming en impedanties. Ook het belang van monitoring binnen de elektrische installatie dient meegenomen te worden. De trainingstool moet praktische voorbeelden bevatten en de demonstratietool moet begrijpelijk zijn voor experts en ook voor minder ervaren klanten.

 


Modellering van harmonischen

De harmonische vervorming in elektrische installaties is een groeiend probleem. Om de bestaande harmonischen in een installatie te kunnen modelleren, moet een geschikt model van de elektrische installatie met hun harmonische bronnen, netwerkimpedanties, etc. worden gemaakt. Ook het effect van de geïnstalleerde oplossing (meestal passieve of actieve filters) moet worden voorspeld. De student zal werken aan het modelleren van elektrische installaties en netwerken rekening houdend met mogelijke storingen in het frequentiebereik van 50 Hz - 150 kHz.


Stageopdrachten HBO

 


Belang van een veilige en doelmatige installatie

Een installatie moet goed ontworpen, aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden worden. De installatie-verantwoordelijke binnen een bedrijf heeft de zorg voor de veiligheid van de installatie. Jij brengt in beeld welke “tools” de installatie-verantwoordelijke geboden kan worden om deze taak goed in te kunnen vullen. Hierbij gaat het om mogelijke simulaties, monitoren van de elektrische installatie en inspecties. De aandacht gaat hierbij mede uit naar “Power Quality” gerichte aspecten.

Je brengt in kaart welke aspecten belangrijk zijn voor de veiligheid (zoals bescherming tegen elektrische schok, vlamboogbeveiliging) en aspecten die te maken hebben met de betrouwbaarheid van de installatie (geen ontoelaatbare vervuiling, harmonischen, supraharmonischen). De belangrijke aspecten worden in een software pakket toegelicht en zichtbaar gemaakt voor de klant.


Optimalisatie van een elektrische installatie

Elke elektrische installatie kan vanaf 2020 worden geclassificeerd op efficiency volgens de methodiek beschreven in IEC 60364-8-1 en NEN deel 8-1.

Technische aspecten voor het verbeteren van de efficiency zijn:

  • Verbeteren van de arbeidsfactor
  • Verminderen van harmonische vervuiling
  • Optimaliseren vraag/aanbod van energie
  • Opdelen van installatie in zones en mazen
  • Capaciteitsverbetering (aansluitproblematiek)
  • Optimalisatie transformatorbelasting
  • Gebruik van duurzame energie
  • Gebruik van opslag

De student modelleert een aantal installaties en bepaalt hiervan de classificatie. Vervolgens wordt geanalyseerd welke stappen kunnen worden ondernomen om te komen tot een maximale classificatie. Ook wordt van deze stappen een kosten/baten analyse gemaakt. Het maken van een aantal cases in Power Factory (softwarepakket om installaties/netten door te rekenen) om de effecten van optimalisatie te laten zien behoort tot de opdracht.


Stage elektrotechniek?

Informeer naar de mogelijkheden

We zoeken studenten

 

- Elektrotechniek (HBO of Universitair)
- Met groeipotentie en toekomstdromen
- Met natuurlijk enthousiasme en forward drive
- Die onderzoekend en praktijkgericht ingesteld zijn

HyTEPS biedt jou

 

- Uiteraard een financiële stagevergoeding
- Een stageplek waarin jij je kunt specialiseren en ontplooien
- Interessante technische opdrachten binnen jouw mogelijkheden
- Een kijkje bij onze klanten op locatie voor jouw praktijkervaring
- Een informeel-sociale sfeer met hoogopgeleide, gezellige collega's
- De mogelijkheid om in te stromen in een aantrekkelijke startfunctie

HyTEPS Engineering the future