Stageopdrachten HBO

Stageopdrachten HBO

HyTEPS biedt volop stagemogelijkheden voor studenten elektrotechniek

Er zijn natuurlijk veel verschillende mogelijkheden voor invulling van een (afstudeer)stage binnen ons vakgebied Power Quality en de diensten die wij leveren op het gebied van onder meer metingen & analyses (Power Quality, EMC en energie), simulaties en monitoring. Onderstaand hebben wij kort enkele mogelijke stageopdrachten uitgewerkt. Neem gerust contact met ons op om samen met ons in gesprek te gaan over deze opdrachten of om samen tot andere mogelijke opdrachten te komen.

Belang van een veilige en doelmatige installatie

Een installatie moet goed ontworpen, aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden worden. De installatie-verantwoordelijke binnen een bedrijf heeft de zorg voor de veiligheid van de installatie. Jij brengt in beeld welke “tools” de installatie-verantwoordelijke geboden kan worden om deze taak goed in te kunnen vullen. Hierbij gaat het om mogelijke simulaties, monitoren van de elektrische installatie en inspecties. De aandacht gaat hierbij mede uit naar “Power Quality” gerichte aspecten.

Je brengt in kaart welke aspecten belangrijk zijn voor de veiligheid (zoals bescherming tegen elektrische schok, vlamboogbeveiliging) en aspecten die te maken hebben met de betrouwbaarheid van de installatie (geen ontoelaatbare vervuiling, harmonischen, supraharmonischen). De belangrijke aspecten worden in een software pakket toegelicht en zichtbaar gemaakt voor de klant.

Optimalisatie van een elektrische installatie

Elke elektrische installatie kan vanaf 2020 worden geclassificeerd op efficiency volgens de methodiek beschreven in IEC 60364-8-1 en NEN deel 8-1.

Technische aspecten voor het verbeteren van de efficiency zijn:

  • Verbeteren van de arbeidsfactor
  • Verminderen van harmonische vervuiling
  • Optimaliseren vraag/aanbod van energie
  • Opdelen van installatie in zones en mazen
  • Capaciteitsverbetering (aansluitproblematiek)
  • Optimalisatie transformatorbelasting
  • Gebruik van duurzame energie
  • Gebruik van opslag

De student modelleert een aantal installaties en bepaalt hiervan de classificatie. Vervolgens wordt geanalyseerd welke stappen kunnen worden ondernomen om te komen tot een maximale classificatie. Ook wordt van deze stappen een kosten/baten analyse gemaakt. Het maken van een aantal cases in Power Factory (softwarepakket om installaties/netten door te rekenen) om de effecten van optimalisatie te laten zien behoort tot de opdracht.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven