Stageopdrachten WO

WO Stageopdrachten

HyTEPS biedt volop stagemogelijkheden voor studenten elektrotechniek

Er zijn natuurlijk veel verschillende mogelijkheden voor invulling van een (afstudeer)stage binnen ons vakgebied Power Quality en de diensten die wij leveren op het gebied van onder meer metingen & analyses (Power Quality, EMC en energie), simulaties en monitoring. Onderstaand hebben wij kort enkele mogelijke stageopdrachten uitgewerkt. Neem gerust contact met ons op om samen met ons in gesprek te gaan over deze opdrachten of om samen tot andere mogelijke opdrachten te komen.

Ontwikkeling van leer- en demonstratietool Power Quality

De student zal een trainingstool ontwikkelen voor het trainen en demonstreren van alle Power Quality aspecten en de interactie tussen spanningsvervorming, stroomvervorming en impedanties. Ook het belang van monitoring binnen de elektrische installatie dient meegenomen te worden. De trainingstool moet praktische voorbeelden bevatten en de demonstratietool moet begrijpelijk zijn voor experts en ook voor minder ervaren klanten.

Modellering van harmonischen

De harmonische vervorming in elektrische installaties is een groeiend probleem. Om de bestaande harmonischen in een installatie te kunnen modelleren, moet een geschikt model van de elektrische installatie met hun harmonische bronnen, netwerkimpedanties, etc. worden gemaakt. Ook het effect van de geïnstalleerde oplossing (meestal passieve of actieve filters) moet worden voorspeld. De student zal werken aan het modelleren van elektrische installaties en netwerken rekening houdend met mogelijke storingen in het frequentiebereik van 50 Hz – 150 kHz.

Gegevensbeheer en stroomkwaliteit

De energietransitie (ET) vraagt om optimalisatie van elektrische installaties en het toevoegen van hernieuwbare energiebronnen (HEB) en eventueel ook opslagsystemen.

De meeste hernieuwbare energiebronnen zullen gebruik maken van inverter-gebaseerde bronnen (inverter-based resources of IBR’s) en het grootste deel van de belastingen zal op de installatie worden aangesloten met behulp van vermogenselektronische interfaces. Dit zou meer mogelijkheden voor aansturing kunnen bieden, maar kan ook een bron van problemen vormen in verband met elektromagnetische compatibiliteit.

Om beter inzicht te krijgen in de elektrische installaties en hun gedrag plaatsen klanten stroomkwaliteitsmeters en sensoren in hun installatie om de belangrijkste parameters te meten aan de hand waarvan het gebruik van de installatie kan worden geoptimaliseerd.

De verkregen gegevens worden echter niet altijd op een slimme manier gebruikt en er dient een algoritme te worden ontwikkeld om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en intelligentie aan de installaties toe te voegen.

Onderzoeksvraag

 1. Welke toepassingen en aanvullende intelligentie kunnen aan software en meetapparatuur worden toegevoegd om het gebruik van elektrische installaties te optimaliseren?
 2. Hoe kunnen gegevens worden gecomprimeerd, gecommuniceerd, en gevisualiseerd voor optimaal gebruik?

Taakomschrijving studenten

Het onderzoek maakt deel uit van een project waarbij het bedrijf HyTEPS betrokken is, samen met verschillende industrieën in Nederland. De student zal binnen dit bedrijf werken en worden begeleid, samen met begeleiding vanuit de TU/e. Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van praktijkcases.

Uit eerder onderzoek zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die om en meer diepgaande analyse vragen. In het kader van het afstudeerproject dienen zijn verschillende activiteiten te worden uitgevoerd. De taakomschrijvingen voor dit doel kunnen als volgt worden uitgewerkt:

Afstudeerpoject

 1. Overzicht van recente activiteiten op dit gebied.
 2. Uitvoeren van literatuuronderzoek naar toepassingen om het gebruik van een installatie te optimaliseren.
 3. Definiëren van belangrijkste (toekomstige) veranderingen in installaties, gerelateerd aan een meer duurzame infrastructuur.
 4. Definieer/selecteer één of twee case studies waar deze veranderingen plaats zullen vinden.
 5. Bouw of gebruik modellen in PowerFactory/Vision voor de scenario’s/gebieden die van belang zijn.
 6. Kwantificeer de economische winsten/kosten van de nieuwe toepassingen.

Optimaliseren van het energiegebruik in een industriële omgeving

De energietransitie (ET) zal in opkomende energiesystemen leiden tot een zeer groot aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen (renewable energy sources of RES), verminderd verbruik van gas – en dus meer verbruik van elektriciteit – meer opslag, en vraagresponssystemen. Analyse van de samenwerking tussen energieverbruikers in een industriële omgeving met beperkte omvang kan helpen om knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en het energieverbruik te optimaliseren.

De bedoeling van het onderzoek is het totale energieverbruik in een industrieel gebied te onderzoeken en een gemengd energiesysteem met hernieuwbare energiebronnen, (elektrische of thermische) opslag en vraagresponssystemen te analyseren en te ontwikkelen om het transport van elektriciteit via het openbare netwerk te minimaliseren. Ook moet er een financieel voordeel zijn voor de aangesloten industriële partijen.

Onderzoeksvraag

 1. Wat is de ideale mix van energiesystemen in een industriële omgeving om het gebruik van het openbare net te minimaliseren en de financiële voordelen voor de aangesloten partijen te optimaliseren?
 2. Met welke (regelgevende, technische, financiële) knelpunten krijg je te maken bij het in de praktijk realiseren van dit systeem?

Taakomschrijving studenten

Het onderzoek maakt deel uit van een project waaraan met diverse partijen wordt samengewerkt. De student zal werken en begeleid worden binnen HyTEPS in samenwerking met begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een praktijkcasus.

Uit eerder onderzoek zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen waarvan een diepgaandere analyse nodig is. Het afstudeerproject omvat verschillende activiteiten. De taakomschrijvingen voor dit doel kunnen als volgt worden uitgewerkt:

Afstudeerpoject

 1. Aansluiten bij eerder onderzoek , literatuuronderzoek.
 2. Kwantificeer de impact van de energietransitie in een praktijkcasus
 3. Kwantificeer knelpunten (economisch, technisch, regelgeving)
 4. Draag oplossingen aan voor optimalisatie van de energievraag

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

  Scroll naar boven