Power Quality-Informatie door data-analyse voor Netbeheer Nederland

Prof. dr.ir. Sjef Cobben

Netbeheer Nederland meet sinds 1989 de Power Quality op het stroomnet en rapporteert hierover periodiek aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Professor Sjef Cobben van de Technische Universiteit Eindhoven, die jarenlange ervaring heeft met geavanceerde analyses en het werken in normcommissies, is namens HyTEPS nauw bij dit project betrokken.

Het Power Quality Monitoring project (‘PQM-project’), waarbij alle netbeheerders in Nederland zijn betrokken, is gericht op het monitoren van de power quality op het Nederlandse elektriciteitsnet. Op basis van verzamelde gegevens en analyses kan informatie over de kwaliteit van de spanning worden verzameld en gedeeld met klanten.

Om de prestaties van het nationale net te helpen bepalen leveren Netbeheerders gegevens voor het PQM-project aan. In opdracht van Netbeheer Nederland ondersteunt HyTEPS dit proces met onafhankelijke uitgebreide analyse van deze gegevens en heldere rapportages, waarbij wordt nagegaan of metingen voldoen aan de Nederlandse Netcode.

Dit heeft twee belangrijke voordelen.

  1. Netbeheerders kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en aantonen dat de spanning die zij leveren van goede kwaliteit is.
  2. Het monitoren van systemen helpt bij problemen en oorzaken te achterhalen, waardoor netbeheerders deze direct kunnen oplossen of langetermijnstrategieën kunnen ontwikkelen om herhaling te voorkomen.

Het PQM-project brengt nog een aantal extra voordelen met zich mee. Het bevordert samenwerking en uitwisseling van kennis en best practices tussen netbeheerders, leveranciers, fabrikanten en gebruikers. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van regelgeving, beleid en normen voor stroomkwaliteit op basis van gegevens en uniforme meet- en beoordelingsmethoden en -criteria.

Extreme nauwkeurigheid

Op alle hoog- en extra hoogspanningsaansluitingen worden continu metingen uitgevoerd. Op laag- en middenspanningsnetten worden jaarlijks 250 metingen uitgevoerd op willekeurig geselecteerde locaties. Voor elk van deze vier spanningscategorieën zijn de vereisten nét iets anders. Dat betekent dat er een werkelijk enorme hoeveelheid data wordt gegenereerd. Het valideren van die data en het controleren of de Power Quality limieten worden overschreden, vraagt om verregaande automatisering. Vooral omdat alle stakeholders hun eigen meters gebruiken, en daardoor input in uiteenlopende formaten aanleveren.

Het doel is om samen met de netbeheerders steeds meer geavanceerde datacorrelatie en dashboards te ontwikkelen. Door nauw samen te werken met alle betrokkenen kunnen we meer inzichten halen uit de verzamelde data. HyTEPS draagt hier graag aan bij en denkt altijd na over nieuwe metingen die kunnen helpen bij het opsporen van knelpunten of mogelijke problemen.

Extreme nauwkeurigheid is bij dit project essentieel. Wanneer wij als onafhankelijke partij de ACM of de netbeheerders informeren, moeten wij zeker weten zijn dat onze analyses 100% accuraat zijn. We hebben een groot deel van het eerste jaar besteed aan het ontwikkelen van een volledig inzicht in alle processen en bijbehorende planning en het waar mogelijk realiseren van uniformiteit. We zijn erg trots op het feit dat wij deze opdracht hebben gekregen – we helpen immers om informatie te verstrekken over de kwaliteit van elektriciteitsnetten met betrekking tot de kwaliteit van de voedingsspanning en, in de toekomst, misschien ook informatie over de impact van nieuwe technologieën.

“Het adequaat monitoren van de power quality is relevanter dan ooit nu er een constante ‘druk’ op het net staat als gevolg van de energietransitie. De energietransitie brengt enorme uitdagingen met zich mee voor netbeheerders die voldoende transportcapaciteit moeten realiseren. Het vraagt ook om de volledige aandacht van netbeheerders die in wetgeving en normen voorgeschreven productkwaliteit – de zogeheten Power Quality – dienen te behalen. Meten is weten, en daarom is inzicht in power quality essentieel. HyTEPS is sinds vorig jaar de vierde externe dienstverlener die Netbeheer Nederland in de afgelopen 25 jaar heeft ondersteund bij het power quality monitoringsprogramma. HyTEPS bevindt zich in een unieke positie: ze kunnen de frisse blik van een nieuwkomer combineren met de jarenlange ervaring van Sjef Cobben. Netbeheer Nederland maakt dankbaar gebruik van beide dimensies in de betrokkenheid van HyTEPS.”

Johan Janssen, voorzitter NBNL Werkgroep Spanningskwaliteit

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven