Seminars ‘Ontzorgen van de installatieverantwoordelijke’ groot succes!

HyTEPS heeft onlangs een aantal seminars verzorgd voor tientallen bezoekers, op Schiphol en op ons eigen kantoor in Gemert. Geïnteresseerden van zowel kleinere bedrijven als multinationals, namen deel aan lezingen en discussies.

Elektrische installaties worden steeds complexer, bijvoorbeeld door integratie van duurzame opwekinstallaties, wisselende belastingen, en vervormde stromen. Installaties lopen steeds meer tegen de grenzen van hun vermogen aan. Tegelijkertijd wordt uitbreiding steeds lastiger, door knelpunten in de openbare netten. Het werk van de installatieverantwoordelijke, maar ook van andere partijen die direct zijn betrokken bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden, en optimaliseren, wordt hierdoor alsmaar lastiger en gecompliceerder. Daarom brengt HyTEPS regelmatig installatieverantwoordelijken en andere geïnteresseerden bij elkaar om actuele thema’s te bespreken, kennis te delen, en ervaringen uit te wisselen.  

“Bij HyTEPS staat het delen van kennis voorop,” vertelt Christan van Dorst, Manager Technical Engineering. “Het HyTEPS Power Competence Centre geeft dan ook regelmatig les op de TU/E, op de Avans Hogeschool. Ook verzorgen we ‘in company’ trainingen, bijvoorbeeld voor grote installateurs. We publiceren regelmatig in vakbladen en via onze eigen kanalen en geven seminars en webinars over een breed scala aan onderwerpen.”

“Tijdens deze recente seminars werd met name gekeken naar manieren om de elektrische installatie efficiënt en veilig te gebruiken en te beheren. Naast praktische basisregels werd aandacht besteed aan bijzondere ontwerpaspecten, veel voorkomende Power Quality problemen en het gebruik van simulatie en monitoring om problemen te voorkomen en beheer te optimaliseren. Ook aanverwante onderwerpen zoals de energietransitie kwamen aan bod.”

Een lezing van Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben, TU/e, bood inzicht in Systeemaspecten zoals ontwerp, monitoring, simuleren, en meten. Er werd met name gekeken naar Power Quality-fenomenen zoals flicker, spanningsvariaties, dips en onderbrekingen, harmonischen, en mogelijke oplossingen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij normen, meten, en monitoren.

Christan van Dorst, Manager Technical Engineering, HyTEPS, illustreerde deze onderwerpen aan de hand van een aantal case studies uit de praktijk. Hierbij werd onder meer gekeken naar spanningsvariaties flicker veroorzaakt door inschakelen van lasapparatuur, dimensioneren van actieve filters om harmonischen bij een groot zonnepark te voorkomen, en het optimaliseren van aanspreektijden van beveiligingen met het oog op vlambooggevaar. 

Bij elk seminar nam het publiek actief deel, met volop vragen en discussies. De seminars werden afgesloten met een quiz en een sociaal programma. Reacties waren zeer positief. Een selectie: “Erg leerzaam”, “Interessante actuele informatie over ons vakgebied”, “Weer wat geleerd over normen en regelgeving”, en “Een mooie gelegenheid om bij te praten met collega’s.” Onze dank aan alle bezoekers en aan Schiphol voor de gastvrijheid. We hopen snel de volgende seminars aan te kondigen!

Het online webinar bijwonen?

HyTEPS Webinar “Ontzorgen van de installatieverantwoordelijke”

Schrijf u in voor deze kosteloze online sessie!
Datum: 21 november | 16:00 – 17:00 uur

De werkzaamheden van de installatieverantwoordelijke worden steeds belangrijker en complexer en hebben te maken met alles van ontwerp tot optimalisatie. Welke uitdagingen komen daarbij kijken? Hoe kan de installatieverantwoordelijke de vinger aan de pols houden en tijdig ingrijpen?

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven