Verbeteren Power Quality bij Stadion Feijenoord

Wijzigingen in de elektrische installatie van een voetbalstadion kunnen een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van spanning en stroom. Om negatieve gevolgen te voorkomen is het meten van Power Quality-factoren, waar nodig wijzigingen doorvoeren, en na elke wijziging testen nodig.

Feyenoord stadion Power Quality

Vervangen stadionverlichting De Kuip

Stadion Feijenoord – ook bekend als De Kuip – werd in 1937 geopend. De capaciteit van het stadion tijdens wedstrijden is 47.500 toeschouwers, bij evenementen zijn dat er 50.000. HyTEPS was nauw betrokken bij het recent vervangen van de stadionverlichting inclusief alle bijbehorende Power Quality-aspecten. Het gaat om 144 lampen in de vier lichtmasten die ieder 36 lampen tellen, plus 58 lampen in de dakrand van het stadion vervangen. Het stadion is overgestapt op LED-verlichting, wat zowel financieel als technisch grote voordelen biedt. De oudere lampen voldeden niet meer goed aan de steeds hogere eisen van wedstrijduitzendingen.

Eerst is een nulmeting gedaan, gevolgd door simulatie, wijziging aan de installatie, en validatie.

Stap 1: Nulmeting

In de nulmeting worden diverse Power-Quality aspecten meegenomen. Twee armaturen zijn getest in het laboratorium van HyTEPS en er is een karakterisatie uitgevoerd: daarbij is er met name gekeken naar harmonische stroom en inschakelstromen. Dat laatste is van belang voor de selectiviteit: gaan er geen hoofdschakelaars of installatieautomaten trippen wanneer de verlichting wordt ingeschakeld? Ook is er gekeken naar Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) en supraharmonischen om de schakelfrequentie te bepalen. Ook hebben we de lekstroom bepaald, in verband met aardlekbeveiliging.

Stap 2: Simulatie

Alle uitkomsten van de nulmeting vormen samen met uitgebreide installatiegegevens de basis voor de simulatie. Uit analyse van de resultaten kwam naar voren dat:

  • selectiviteit gewaarborgd was
  • er geen hoge niveaus van harmonische spanning worden verwacht
  • er geen dips worden verwacht bij inschakelen

Op basis hiervan kon er een ‘go’-beslissing worden gemaakt.

Met het simulatiemodel is het niet alleen mogelijk om de kwaliteit van de oplossing te waarborgen, maar ook de verwachte besparing uit te rekenen.

Stap 3: Wijzigingen aan de installatie                 

Tijdens de nulmeting is aangetoond dat de spanning binnen de wettelijke kaders valt. Echter, de fabrikant van de armaturen stelt strengere eisen dan de norm. Op basis hiervan is samen met de netbeheerder de spanning verlaagd. Vervolgens zijn de nieuwe armaturen geïnstalleerd door de aannemer.

Stap 4: Validatie

Bij het (opnieuw) valideren van de installatie nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd is het van belang dat de omstandigheden (nagenoeg) hetzelfde zijn als tijdens de nulmeting. Voor de nulmeting en validatie werd er gemeten tijdens een wedstrijd. Zowel de nulmeting als de validatiemeting werden tijdens een wedstrijd uitgevoerd, wanneer het systeem ook daadwerkelijk in gebruik is en volledig wordt belast

“Valideren toont aan dat de installatie naar behoren werkt en dat wijzigingen de gewenste resultaten opleveren,” vertelt de betrokken Electrical Engineer van HyTEPS. “Ook is het gebruikte model gevalideerd. Wanneer dat model gevalideerd is, kun je het in de toekomst opnieuw gebruiken, mocht er een nieuwe wijziging of uitbreiding nodig zijn. Met eenhelder eindrapport heeft HyTEPS aangegeven dat we de kans op storing als ‘laag’ inschatten en daarmee dekken we een risico af.”

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven