Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

Alle elektrische en elektronische apparaten kunnen een bron zijn van elektromagnetische verstoring

Elektrische systemen worden tegenwoordig steeds groter en complexer. In toenemende mate zijn allerlei combinaties van verschillende soorten apparatuur binnen elektrische installaties te vinden. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee, met name qua werking van alle apparatuur binnen verschillende omgevingen en omstandigheden. Dit is het vraagstuk waar het vakgebied Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) zich mee bezighoudt. Binnen HyTEPS vormt Elektromagnetische Compatibiliteit één van de specialismen, waar we al jarenlang analyses, advies en oplossingen voor bieden.

Standaard assortiment filters tot speciaal geëngineerde oplossingen

Naast een uitgebreid assortiment EMC/EMI filters (waaronder 3-fase filters van het fabricaat Schaffner) bieden wij tevens aanvullende diensten en adviezen om tot de best passende oplossing te komen. In die gevallen waar een standaard filter niet toereikend is, werken wij samen met onze relatie en fabrikant om tot een goed resultaat te komen. In enkele gevallen bestaat dit uit het engineeren van een klant specifiek product. Ons specialisme omvat met name die situaties waarbij een standaard filter niet afdoende resultaat biedt.

Definitie van EMC

Er worden verschillende definities van Elektromagnetische Compatibiliteit gehanteerd, maar in grote lijnen is EMC: het naar tevredenheid functioneren van een component, apparaat of geheel systeem binnen zijn elektromagnetische omgeving zonder ontoelaatbaar elektromagnetische verstoringen te veroorzaken binnen deze omgeving.

Twee aspecten zijn hierbij van belang: 1) het goed kunnen functioneren in een elektromagnetische omgeving (immuniteit) en 2) het minimaliseren van elektromagnetische verstoring aan andere apparaten en de omgeving (emissie). Vaak wordt binnen EMC onderscheid gemaakt tussen enerzijds de bron van een verstoring en anderzijds het slachtoffer van een verstoring. Tussen de bron en het slachtoffer kan op vier verschillende manieren (inductief, capacitief, geleiding en straling) overdracht van een verstoring plaatsvinden. Uiteraard kan dit in de praktijk een combinatie van de vier zijn.

In ontwerpfase wordt niet altijd rekening gehouden met EMC

Door reeds in de ontwerpfase van een component, apparaat of compleet systeem de juiste beslissingen te nemen, kunnen EMC-verstoringen voorkomen worden. Denk hierbij aan het juiste aardingsprincipe, de scheiding van signaal- en voedingskabels, afscherming en filtering. In de praktijk wordt Elektromagnetische Compatibiliteit echter vaak over het hoofd gezien. Zoals de definitie al suggereert, is het feit dat een component of apparaat dat op zichzelf naar behoren functioneert geen garantie dat het systeem waarvan het deel uitmaakt dan ook automatisch naar behoren werkt. In de praktijk komt het vaak voor dat vanwege verkeerde EMC-technische beslissingen in het voortraject, goed ontworpen apparatuur slecht presteert vanwege onvoldoende EMC.

In de ontwerpfase rekening houden met EMC en EMI

Normen zijn ontoereikend

Emissie- en immuniteitslimieten waar componenten, apparatuur of gehele systemen aan moeten voldoen om de juiste werking te waarborgen, worden uitgebreid in de IEC 61000 reeks normen omschreven (dc-9kHz en 150-kHz-30MHz).

Echter, niet alles is duidelijk genormeerd. Sterker nog, er bestaan grijze gebieden binnen het EMC-domein waar geen voorschriften of richtlijnen zijn (9kHz-150kHz). Vanwege de toename van (snel schakelende) elektronische apparatuur ontstaan er steeds meer problemen binnen elektrische installaties die juist binnen dit grijze gebied vallen. Schakelfrequenties van elektronische apparatuur vallen in veel gevallen binnen het frequentiegebied van 9kHz en 150kHz waardoor het toepassen van standaardoplossingen zoals traditionele EMC-filters niet mogelijk zijn. In zulke gevallen kan HyTEPS speciaal ontworpen oplossingen bieden die voor uw specifieke toepassing van belang zijn.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven