Spanningsniveau

Een goede Power Qualityoftewel kwaliteit van spanning en stroom – is noodzakelijk om de betrouwbaarheid en efficiëntie van een elektrische installatie te waarborgen. Spanningsniveau is onderdeel van Power Quality.  

Het spanningsniveau is misschien wel een van de bekendste Power Quality criteria waar het meeste om te doen is op dit moment. Zo zorgt een te hoge spanning dat zonnepaneel omvormers zichzelf uitschakelen. Het spanningsniveau is in Nederland (en Europa) vastgelegd met een nominale waarde op het punt van overdracht tussen de afnemer en de netbeheerder in laagspanningsnetten. In Nederland stelt de netcode (norm) dat de spanning op het punt van overdracht tussen de afnemer en de netbeheerder 230V ± 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende één week moet bedragen,

Er zijn enkele uitzonderingen hierop. Zo mag de spanning kortstondig lager zijn (85% van de nominale spanning) gedurende maximaal 1% van de week. Ook zijn er aparte normen voor kortdurende fenomenen zoals spanningsdips en transiënten.

Echter: een spanningsniveau dat binnen de norm valt kan nog steeds leiden tot schade en uitval van elektronica.

Te hoge spanning

Te hoge spanning leidt tot versnelde slijtage van elektronica. Om dit tegen te gaan schakelen opwekkers zoals zonnepaneelomvormers automatisch af bij 253 V (110% nominale spanning).

Echter, ook als de spanning binnen de norm valt is er nog steeds risico op vroegtijdig falen van apparatuur met het stil komen te liggen van cruciale bedrijfsprocessen als gevolg .

Normale situatie spanningsniveau
Situatie met structureel hoge spanning

Te laag spanningsniveau

Een te lage spanning kan leiden tot hogere stromen in de installatie. Ook maakt een structureel lagere spanning de installatie gevoelig voor spanningsdips.

De netcode omschrijft enkel het spanningsniveau op het overdrachtspunt. In de installatie kan er nog additioneel spanningsverval optreden. De spanning aan het einde van een lange kabel kan dus nog lager zakken. Dit alles kan binnen de normen vallen, en toch tot uitval leiden.

Netcode

Fluctuaties in spanningsniveau

Het spanningsniveau verandert over tijd als gevold van veranderingen in vraag en aanbod. Tegenwoordig varieert het aanbod significant door de toevoeging van zonnepaneel-installaties. Ook varieert de afname sterk door dynamische productieprocessen,gestimuleerd door schommelingen in de prijs van elektriciteit op de handelsmarkt.

Daarnaast bestaan er snelle spanningsvariaties zoals Flicker, Transiënten en spanningsdips.

Er zijn verschillende oplossingen voor spanningsproblematiek!

Vaak kan spanningsproblematiek verholpen worden door de transformator anders in te stellen. Dit biedt echter geen oplossing voor grote variaties in een korte tijdsduur, of groot spanningsverval binnen de installatie.

Tot de andere oplossingen behoren spanningsregelaars. Het is altijd belangrijk om eerst gedurende een langere tijd te meten, of te monitoren zodat het probleem goed in kaart wordt gebracht.

Spanningsproblematiek kan ook worden voorkomen tijdens het ontwerp van een installatie. HyTEPS is expert in de load flow en dynamische load flow berekeningen die nodig zijn om dit op voorhand te kunnen bepalen.  

Ons doel is om de energievoorziening van de klant efficiënter, veiliger en robuuster te maken. Dit leidt tot minder verliezen en een gereduceerde kans van (productie) uitval met alle bijbehorende kosten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

HyTEPS is al meer dan 15 jaar expert in alle facetten van Power Quality. Van relatief eenvoudige problemen als te hoge spanning bij eenvoudige installaties, tot complexe EMC problematiek in datacentra en ziekenhuizen.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven