Energie meters

Vergroot de transparantie van uw installatie

Energiemeters maken het energieverbruik, energiestromen en trends zichtbaar

Alleen door inzicht te krijgen in hoe en waar de energie verbruikt wordt kan er bespaard worden. Verschillende studies en cases bewijzen dat de energiebesparing op toestelniveau tot 30% kan oplopen, met een gemiddelde besparing van 12%. Energiemanagement leidt tot energiebesparing, kostenreductie en verhoogde energie efficiëntie. Om adequaat aan de slag te kunnen met energiemanagement zijn actuele en correcte data nodig. Energiemanagement begint met een goede energiemeter.

Voor gebouwbeheerders, facility managers en energiemanagement adviseurs is de informatie die een standaard energiemeter levert vaak niet voldoende. Onze energiemeters geven inzicht in de details van het energieverbruik zodat er gericht actie kan worden ondernomen. Het is hierbij wel van belang om niet alleen bij het voedingspunt te meten, maar om energiemeters te installeren op meerdere punten in de installatie. Door met energiemeters de energiestromen in de gehele installatie zichtbaar te maken wordt het energieverlies, het sluipverbruik en de benutte capaciteit van de installatie gedetecteerd. Deze input is nodig om een plan van aanpak dat leidt tot verbetering te kunnen opstellen.

Daarnaast is het continu inzicht hebben in de energiestromen voor veel ondernemingen noodzakelijk door de verscherpte eisen van de overheid en de voor grotere ondernemingen verplichte EED energie-audit.

Energie meters

Energiemeters en beschikbare energiedata

Met energiemeters kunnen de basisgegevens omtrent energieverbruik worden geregistreerd. Daarnaast leveren wij ook energiemeters die ‘revenue metering’, TOU (time of use) metering of zelfs basis Power Quality informatie bieden. Deze informatie wordt pas waardevol als de energiemeter gekoppeld wordt aan energiemanagement software. Dit biedt de mogelijkheid om alle denkbare analyses te maken. Deze energiemanagement software kan lokaal maar ook in de cloud beschikbaar worden gemaakt. Om de koppeling van de energiemeters aan de software zo eenvoudig en soepel mogelijk te laten verlopen zijn onze energiemeters uitgerust met diverse communicatiemogelijkheden zoals Modbus, ethernet en gsm.

Een beknopt overzicht van de mogelijke meetregistraties

Frequentie
Spanning
Stroom
3-fase vermogensmeting
Revenue-metingen
TOU (Time of Use)
Basis Power Quality informatie:Actief en reactief vermogen (blindvermogen)
Harmonischen
Energie meters banner

Reductie van energiekosten en verbetering van de energie-efficiëntie

Ons uitgebreide pakket aan energiemeters in combinatie met geschikte energiemanagement software maken reductie van energiekosten en verbeterde energie-efficiëntie op verschillende aspecten mogelijk. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Detectie van energielekken
  Nuttig voor energiebesparing en preventief onderhoud; lekken kunnen wijzen op een op handen zijnde storing.
 • Energieverbruik en -kosten van elke separate belasting in kaart brengen
  Geeft in met name industriële installaties input voor verbetering van de energie efficiëntie.
 • Identificeren van uitzonderlijke transformator en kabel verliezen
  Input voor energiebesparing en om potentiële storingen tijdig te detecteren.
 • Energiebalansberekeningen en – waarschuwingen
  Hierdoor komen niet-gemeten belastingen, meetfouten en de efficiëntie en status van transformatoren in beeld.
 • Berekening van de energie baseline, genormaliseerd operationele en omgevingscondities (bijv. temperatuur)
  Zorgt voor een correcte implementatie van energiebesparende apparatuur en apparatuur te verbetering van de energie efficiëntie.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

  Scroll naar boven