Spanningsdips (SAGs in het Engels) verstoren regelprocessen bij PLC’s, frequentie-omvormers en magneetschakelaars. Dit leidt tot uitval van productielijnen en directe schade, zoals verloren grondstoffen en schade aan apparatuur. Indirecte kosten, zoals vertraagde leveringen en veiligheidsrisico’s (vanwege plotseling stilvallende apparatuur), behoren ook tot de mogelijke gevolgen.

Een SAG-compensator detecteert de dip in minder dan 3 milliseconden en kan gedurende 1 minuut 60% van de nominale spanning (138V dip) compenseren.

Dit zorgt ervoor dat de spanning in de installatie stabiel blijft ondanks de dip op het voedende net. Hiermee wordt uitval van apparatuur als gevolg van een ‘Brown out' (uitval door te weinig spanning) voorkomen.

Toepassing van een SAG compensator tekening

Van alle Power Quality-fenomenen zorgen spanningsdips voor de grootste economische schade . SAG-compensators zijn geen noodstroomvoorziening, maar voorkomen uitval bij korte spanningsdips. Hierdoor bieden ze de meest kosteneffectieve oplossing voor landen die een sterk elektriciteitsnet hebben (weinig uitval) maar wel dips ervaren.

Kosten van Spanningsdips:

  • Productieverlies
  • Grondstofverlies
  • Personeelskosten
  • Ontstane schade aan apparatuur
  • Veiligheidsrisico’s (vanwege plotseling stilvallen van apparatuur)

De oorzaak van spanningsdips

Spanningsdips komen voor bij grote inschakelstromen (bijvoorbeeld van motoren). De meeste spanningsdips worden echter veroorzaakt door kortsluiting elders in het (publieke) elektriciteitsnet. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van graafwerkzaamheden, windvlagen tijdens een storm waarbij de geleiders elkaar raken, of onjuiste schakelhandelingen. Er bestaat dus altijd kans op spanningsdips.

Gratis Energie?

Een SAG-compensator maakt geen energie, en slaat dit ook niet op. Een SAG-compensator gebruikt de aansluiting op het elektriciteitsnet om tijdelijk extra stroom te vragen ondanks de dip. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de spanning tijdelijk te verhogen naar de nominale spanning met behulp van een omvormer zodat de apparatuur in de installatie beschermd is.

Spanningsdip

UPSen gebaseerd op batterijen, of UPSen gebaseerd op vliegwielen met noodstroomaggregaat (DRUPS) kunnen ook bescherming bieden tegen dips. Dit zijn echter vaak veel duurdere oplossingen, terwijl verlies van de totale spanning niet vaak voorkomt.

SAG Compensator UPS (batterijen) DRUPS ( Vliegwiel + NSA)
+ Geen verhoogde Harmonische spanning - Extra risico bij incidenten met hoge temperaturen (brand) - Hogere harmonische vervuiling door verhoogde impedantie net
+ Geen mechanische delen, geen batterijen - Korte levensduur batterijen - Relatief veel Onderhoud vanwege mechanische delen
+ Tot 4000kVA in een compacte vorm - Groot - Heeft veel ondersteunende ruimte nodig:
aanvoer van lucht, afvoer van rookgas en eventueel opslag van brandstof
- Niet toepasbaar in Eilandbedrijf +/- Korte noodstroom oplossing + Langdurige noodstroom oplossing
++ Kosteneffectieve oplossing voor netten met veel dips, maar weinig uitval - Duur - Constant energie verbruik om het vliegwiel draaiend te houden

Door het maken van combinaties is het mogelijk om tot een optimale configuratie te komen.

Toepassingsgebieden:

SAG-compensators worden veel toegepast in de volgende sectoren

Ziekenhuizen
Ziekenhuizen

Niet-kritische processen waar onnodig uitval toch ongewenst is.

Voeding & Drank
Voedselindustrie

Systemen op hoge snelheid zoals inpaklijnen en fotodiagnostiek

petrochemie
Proceschemie

Voorkom batch fouten in de farmacie en inconsistentie in de petrochemie

Datacentra
Datacenters

Voorkom uitval in de telecommunicatiesystemen en fouten in data processing

Industrie
Industrie

Voorkom uitval in geautomatiseerde continu-processen met veel regeltechniek

Halfgeleiderindustrie

Voorkom uitval van gevoelige machines

HyTEPS is expert in kosteneffectieve oplossingen voor spanningsdips

 

UPS-systemen zijn een dure oplossing voor iets wat zelden voorkomt: volledig spanningsverlies. SAG-compensatoren bieden bescherming tegen de meest voorkomende oorzaak van uitval - spanningsdips - wat dit tot een kosteneffectieve oplossing maakt. Er gaan geen grondstoffen verloren, en de productie blijft gewaarborgd. HyTEPS is al 14 jaar expert op het gebied van de effecten van spanningsdips.

Ask an Power Quality Expert