Cos Phi compensatie door installatie van een condensatorbank ondersteunt bij verduurzaming en kostenbesparing

Condensatorbanken zijn al tientallen jaren een betrouwbare oplossing om voor het verminderen van blindvermogen consumptie. Installatie van een condensatorbank voor Cos Phi compensatie is interessant wanneer u de efficiëntie van uw elektrische installatie wilt verbeteren of kosten wilt reduceren. Door Cos Phi compensatie maakt u optimaal gebruik van de beschikbare installatiecapaciteit. Ook voorkomt u onnodige energieverliezen en kosten. Cos Phi compensatie kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie, wat niet alleen uw bedrijfsresultaat maar ook de leefomgeving ten goede komt. Condensatorbanken genereren het blindvermogen die motoren en andere inductieve lasten consumeren.

De voordelen van een condensatorbank

  • Eenvoudige blindvermogen conpensatie
  • Betrouwbare techniek
  • Verbetering levensduur van installatie en componenten door afname van de belasting en warmte
  • Minder energieverliezen en een lagere energierekening
  • Verduurzaming door CO2-reductie

 

Producten Condensatorbank Cos Phi compensatie

Relais geschakelde condensatorbank

Relais geschakelde condensatorbanken zijn de meest voorkomende manier om blindvermogen te compenseren. Deze zijn geschikt voor een grote diversiteit aan lasten. De reactietijd is echter traag en er wordt altijd over- of onder-gecompenseerd. In de meeste gevallen is dit wél de meest kosteneffectieve oplossing voor kleine en middelgrote installaties.

Switched damped capacitorbank

Thyristor gestuurde condensatorbank

De thyristor geschakelde condensatorbank werkt hetzelfde als de door relais geschakelde bank. De thyristor geschakelde bank heeft echter een veel snellere reactietijd dan een relais. Deze extra snelheid is gewenst als er veel snelle wisselingen in de belasting optreden, bijvoorbeeld bij installaties met lasapparatuur of kortstondige (<1 min) zware inductieve belastingen die regelmatig herhalen, zoals bij een trekbank. Statische VAr generatoren zijn een alternatief voor de Thyristor gestuurde condensatorbank onder zwaardere omstandigheden.

 

Statische compensatie t.b.v motoren

In sommige situaties wordt er enkel blindstroom gevraagd door grote, constante lasten. Denk bijvoorbeeld aan motoren die 24/7 draaien in pompstations. In dergelijke gevallen is aansturing van de condensatorbank niet per se nodig en kunnen de condensatoren parallel aangesloten worden op de motor voor directe compensatie.

Direct aangesloten condensatorbank op motor

Verstemming, wat is dat eigenlijk?

De impedantie van condensatoren neemt af met hogere frequenties. Concreet betekent dit dat er makkelijker harmonische stroom door de condensator stroomt dan stroom van de fundamentele frequentie. Condensatoren slijten sneller door harmonische stromen. Om dit tegen te gaan worden condensatorbanken verstemd. Er worden kleine spoelen toegevoegd, zodat de hogere harmonische stromen worden gedempt. Dit komt omdat spoelen een hogere impedantie hebben naar mate de frequentie toeneemt. Ook neemt de kans op resonantie af bij een juiste verstemming.

impedantie van een condensator over frequentie
impedantie van een inductor over frequentie

Gestemde condensatorbanken zijn ook mogelijk. Als deze juist zijn gestemd hebben ze een filterende werking. Er wordt dan gesproken over passieve filtering.

Is een traditionele condensatorbank de juiste oplossing voor u?

Condensatorbanken kunnen enkel blindstroom van inductieve belastingen, zoals inductieovens en motoren, compenseren. In het geval van capacitieve belastingen zal een condensatorbank geen verbetering kunnen bieden. Een statische VAr generator kan dit wel. HyTEPS heeft diverse alternatieven, zoals elektronische compensatie en oplossingen voor de Middenspanning. Ook de dimensionering is een complexe aangelegenheid waarbij HyTEPS u graag ondersteunt.

HyTEPS is expert in condensatorbanken

 

Een condensatorbank is één van de vele oplossingen die HyTEPS biedt om de blindvermogen consumptie te verminderen. De dimensionering en het soort oplossing is een complexer vraagstuk. HyTEPS ondersteunt het proces van de aanschaf van een condensatorbank met advies, metingen en rapportages, zodat de beoogde doelstellingen behaald worden.

Ask an Power Quality Expert
blindvermogen compensatie

Blind- vermogen compensatie

Condensatoren voor de middenspanning

Condensatoren voor de Middenspanning

Static VAr generators

Static VAr Generators

Blind Vermogen

Blind- Vermogen