Zorgen voor kwaliteit en betrouwbaarheid van stroom in het grootste provinciale ziekenhuis van Nederland

De energietransitie maakt een betrouwbare stroomvoorziening onmisbaar. De kwaliteit van de stroomvoorziening - Power Quality - is hierbij van het grootste belang. In bepaalde elektrische installaties kan een goede Power Quality zelfs levens redden. Voor ziekenhuizen is minimale vervuiling van het elektrische netwerk belangrijk om de betrouwbaarheid van de elektrische installatie te garanderen. Wanneer grote aantallen patiënten worden behandeld, mag de stroomvoorziening van medische apparatuur nooit in gevaar komen. Door te zorgen voor een goede Power Quality wordt de kans op een stroomstoring tot een minimum beperkt en wordt de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening verder geoptimaliseerd.

2 x 240A - Grootte van geïnstalleerde Actief Harmonisch Filters 95% minder THDi en 15% THDu Harmonische vervorming Gunstig bijeffect: Power Factor van 0.86 naar 0.98

Uitdaging

HyTEPS werd tijdens de installatie van twee nieuwe koelcompressoren in het grootste provinciale ziekenhuis van Nederland gevraagd om een oplossing te leveren die een optimale Power Quality zou garanderen. De koeling verbruikt een aanzienlijk elektrisch vermogen (meer dan 500kW). Door het gebruik van schakelende halfgeleiders was de kans op injectie van harmonischen relatief groot. Bovendien worden transformatoren en bekabeling bij een hoger opgenomen harmonisch vermogen zwaarder belast.

Om onverwachte interacties met het elektriciteitsnet te voorkomen en de belasting van de transformator en bekabeling te verminderen, werd HyTEPS gevraagd metingen uit te voeren en een oplossing aan te bevelen. Op de betreffende locatie ligt de omgevingstemperatuur meestal enkele graden boven de aanbevolen bedrijfstemperatuur, door de aanwezigheid van boilers. Aangezien de continuïteit van de voorziening van cruciaal belang is, moest de oplossing ook redundant worden uitgevoerd.

Doelstellingen

  • Metingen uitvoeren aan de elektrische installatie en de stroomkwaliteit beoordelen.
  • Een oplossing bieden om ervoor te zorgen dat nieuwe elektrische machines werken zonder Power Quality-risico's te introduceren.
  • Zorgen voor een allesomvattende oplossing die feedback biedt in geval van onverwachte meetresultaten

Oplossing

HyTEPS kwam met een zeer effectieve oplossing. "Na het uitvoeren van metingen aan de koelcompressoren werd een aanzienlijke harmonische vervorming van de 5e en 7e orde geconstateerd, met een totale harmonische stroom van meer dan 200A," legt Joost Giesbers, Electrical Engineer bij HyTEPS, uit. "HyTEPS stelde voor een Actief Harmonisch Filter met een vermogen van 240A te installeren om injectie van harmonischen bij de transformator te verminderen. Dezelfde oplossing werd bij beide koelmachines geïnstalleerd. Omdat de omgevingstemperatuur van de ruimte hoger was dan optimaal, werd een water-lucht gekoeld filtersysteem voorgesteld. Deze verlaagt en stabiliseert de temperatuur van de elektronica in het Actief Harmonisch Filter.”

“Om de continuïteit van de voeding en een goede stroomkwaliteit aan de transformator te verzekeren, werd monitorings-apparatuur aangesloten op de secundaire zijde van de transformator. Deze meter controleert het energieverbruik van de machine regelmatig, waardoor de door het filter gerealiseerde Power Quality continu wordt gecontroleerd. Elk onverwacht Power Qualityfenomeen (zoals harmonischen) resulteert in een waarschuwing die wordt doorgestuurd naar het Building Management System.

 

Resultaten

Joost: "Met onze hulp werden de Actief Harmonisch Filters met succes in bedrijf gesteld als oplossing voor de hoge harmonischen in de geïnjecteerde stroom. Sinds de installatie en inbedrijfstelling, nu ruim een jaar geleden, is er geen enkel probleem bij ons gemeld. Een water-lucht gekoeld Actief Harmonisch Filter heeft minder onderhoud nodig, omdat er geen extern gerichte ventilatoren zijn waar stof in kan komen. Bovendien blijven de ventilatoren langer draaien dankzij de lagere, stabiele temperatuur. Er werd ook een vlottersensor op de bodem van de kast aangebracht om eventuele waterlekken te detecteren en alarm te slaan."

"De klant en de installateur waren uiterst tevreden over het door HyTEPS geleverde werk. Door te zorgen voor een efficiënte communicatie tussen de klant, de installateur en de engineer van HyTEPS, heeft deze klant uitsluitend goede ervaringen met HyTEPS!"
Joost Giesbers, elektrotechnisch engineer, HyTEPS.”