Online seminar

Power Quality in zwakke netten

Klik op de button hieronder om deel te nemen aan het seminar
Power Quality in zwakke netten

Datum en tijdstip: nader te bepalen
Sectoren: ziekenhuizen, datacentra, tunnels en overige kritische installaties

Informatie over de onderwerpen

Zwakke netten
Het basisprobleem van een zwak voedingsnet is de sterke interactie tussen de vaak vervormde stroom en de voedingsspanning. Het apparaat dat verantwoordelijk is voor de hoge vervormde stroom, wordt meestal niet beïnvloed door deze vervormde stroom. De kabels en generatoren die in de installatie worden gebruikt, moeten echter ontworpen zijn om met deze vervorming om te gaan. Dit leidt in veel gevallen tot verslechtering van de componenten in de installatie. Lastiger is het feit dat door de hoge impedantie van het voedingsnet ook de spanning vervormd zal zijn. Deze spanningsvervorming kan van invloed zijn op vele andere componenten in de installatie, zoals condensatorbanken, motoren, elektronische apparaten enz.

Short Circuit Calculations
De veiligheid van een elektrische installatie hangt gedeeltelijk af van de weerstand tegen kortsluitstromen. Bij kortsluiting zal een te hoge stroom leiden tot oververhitting van elektrische componenten en een elektromagnetische kracht tussen de geleiders. Dit kan op zijn beurt leiden tot krachtige explosies die mogelijk componenten kunnen vernielen en mensen in gevaar kunnen brengen. Om deze reden is het essentieel dat elektrische installaties bestand zijn tegen optredende kortsluitstromen. Kortsluitberekeningen geven inzicht in de kortsluitvastheid van een installatie en componenten en de gevaren voor iedereen die aan of rond de installatie werkt.

Arc flash calculations
Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat het risico van kortsluitingen en vlambogen. Boogflitsen zijn zeldzaam, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen een groot risico door de enorme explosie die wordt veroorzaakt door een boog. Optimale vlamboogbescherming is een absolute noodzaak. Het voorspellen van het gedrag van de boogflits verhoogt de veiligheid. Het geeft inzicht in risico's en hoe deze risico's het beste kunnen worden beheerd. Het kennen van de elektrische energie in elk verdeelbord bepaalt de juiste PBM's voor alle situaties.

De sprekers

Sjef Cobben

Tijdens het seminar heeft Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef Cobben) gaat in op zwakke netwerken en de belangrijke meerwaarde van kortsluit- & vlamboogberekeningen.

 

 

Christan van Dorst

Christian is Manager Technical Engineering bij HyTEPS. Tijdens het seminar zal hij meer vertellen over kortsluitberekeningen.

 

 

Vera Verbakel

Vera is Sales & Relation manager bij HyTEPS. Tijdens het seminar zal Vera uitgebreid vertellen over vlamboogberekeningen.