Simuleren voor uitbreidingen

Hedendaagse elektrische installaties zijn complex en daarom niet altijd meer goed te overzien. Zeker niet als er een uitbreiding gaat plaatsvinden. Dat de huidige installatie wellicht beïnvloed wordt door de uitbreiding is niet algemeen bekend. Wat voorheen een storingsvrije installatie was, kan nu zomaar een storingsgevoelige installatie worden.

De voordelen van simuleren

  • Het voorkomen van problemen en minimaliseren van risico
  • Efficiënter gebruik van middelen, zowel in productie als in de bouw van de installatie
  • Het is toekomstbestendig
  • Het is kosteneffectief

Simuleren van de elektrische installatie bij aanleg zonnepanelen

 

PV installaties hebben een grote impact op de Power Quality en energiehuishouding van een installatie. Waar sluit je de PV aan? Wat is het effect van de PV op de spanning en de harmonische vervuiling? Dit zijn grote vraagstukken die eenvoudig beantwoord worden doormiddel van simulaties. Dit waarborgt de veiligheid, bedrijfscontinuïteit en levensduur van de installatie.

Ask an Power Quality Expert

Mogelijkheden van simuleren

Door de gehele installatie te simuleren kunnen knelpunten en gevaarlijke situaties voorkomen worden onder alle omstandigheden. Bijvoorbeeld de selectiviteit van de installatie in eilandbedrijf of de kortsluitstroom bij een defect. Simuleren vergroot het inzicht in ingewikkelde installaties in complexe situaties. Ook is het mogelijk om scenario’s te combineren.

Bouwen van vastgoed en machineparken voor de toekomst gaat om visie en voorspellingen. Enkele actuele trends die geanalyseerd kunnen worden:

  • Het schaarser worden van capaciteit in het net
  • De invloed van e-mobiliteit
  • De invloed van opslag en decentrale opwekking op uw installatie
  • De implementatie van nieuwe netaansluitingen
  • Het effect van implementeren van cos phi compensatie op de installatie
  • De toekomstige ontwikkelingen van elektrificeren in de (grote) industrie

Soms kan een uitbreiding “slimmer” gedaan worden. Dit wordt vaak al snel duidelijk tijdens het simuleren. Een voorbeeld hiervan is excessieve blindstroom in (delen van) de installatie. Vermogen dat direct effect heeft op de efficiency van de installatie en de kosten op de energiefactuur kunnen verhogen. Deze stromen zijn efficiënt te compenseren met een condensatorbank. Wellicht betekent dit dat er geen grotere transformator toegepast hoeft te worden. Of dat delen van de installatie toch met een lagere capaciteit aangelegd kunnen worden.

Ook is het mogelijk om Dynamische Load Flow te simuleren, bijvoorbeeld het inschakelen van een machine. Dit geeft inzicht in mogelijke spanningsdips.

Een kosteneffectieve analyse kan ook gedaan worden op bijvoorbeeld het plaatsen van een extra machine die geïnstalleerd gaat worden. Het bespreken van de simulatie resultaten met uw andere toeleveranciers kan dus zeker lonen.

Toekomstige decentrale opwekking en opslag heeft een grote invloed op de Load Flow en de benodigde capaciteit van de installatie. Ook hiermee kan vroegtijdig rekening worden gehouden door middel van simulaties.

Simuleren voor waarborgen van veiligheid

Het simuleren van uw installatie draagt bij aan de operationele veiligheid: de risico’s worden in kaart gebracht, bijvoorbeeld door kortsluitberekeningen en vlamboog berekeningen. Dit kan gevaarlijke situaties voorkomen en geeft inzicht in de risico’s op het moment dat deze situaties onvermijdelijk zijn.

Voorkomen van Power Quality problemen is beter dan genezen

Ook Power Quality fenomenen worden gesimuleerd. Dit geeft een goede indicatie van mogelijke problemen die kunnen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn Harmonische Load Flow en resonantie berekeningen.

Enkele referenties

Wij verzorgen al jarenlang simulaties op het gebied van Power Quality. Onze engineers brengen het probleem in kaart en HyTEPS levert de best passende oplossing. Onze relaties bevinden zich in een breed scala aan sectoren waaronder industrie, ziekenhuizen en offshore. Enkele van onze cases hebben wij voor u uitgewerkt. Klik op de case en lees meer over de uitdaging, onze oplossing en de resultaten.
Op onze referenties pagina vindt u nog meer cases.

Referenties Windpark

Windpark

Referenties Zonnepark

Zonnepark

Referenties AC+DC vlamboogsimulaties

AC+DC vlamboog
simulaties

 


HyTEPS is expert in het simuleren van uw installatie

 

Simuleren van een toekomstige uitbreiding is een kosteneffectieve manier om risico’s te beperken en bestaande en toekomstige middelen te optimaliseren. HyTEPS kan u ondersteunen bij deze problematiek. Simuleren bij de bouw biedt de basis om gedurende de hele levensloop van het pand snel inzicht te krijgen bij problemen. Dit reduceert de Total Cost of Ownership.

Ask an Power Quality Expert