Calculeren en simuleren van de te verwachten Totale Harmonische Vervorming

Als Power Quality specialist voert HyTEPS ook THD simulaties uit. THD staat voor Total Harmonic Distortion, oftewel Totale Harmonische Vervorming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen THDu en THDi, waarbij de laatste letter de vervorming in de spanning (u) of in de stroom (i) aangeeft. De THDu drukt de Totale Harmonische Vervorming in de spanning uit en is één van de belangrijkste Power Quality fenomenen.

Met name wanneer in bestaande installaties wijzigingen worden aangebracht of wanneer er plannen zijn om de installatie uit te breiden is het van meerwaarde om inzicht te hebben in de te verwachten harmonische vervorming, maar ook in nieuwe installaties is dit van toegevoegde waarde. Middels onze THD simulatie bieden wij u inzicht en adviezen. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen worden genomen om de harmonische vervorming te limiteren. U voorkomt onnodige problemen en onvoorziene kosten.

THD simulaties en calculaties

Berekenen THD

De Total Harmonic Distortion wordt uitgedrukt in een percentage, dat aangeeft hoeveel van de fundamentele (50Hz) spanning uit harmonische spanning bestaat. Deze wordt volgens de onderstaande formule berekend:

Total Harmonic Distortion Formule

  • U1 De amplitude van de fundamentele 50Hz spanning of stroom is
  • Uh De amplitude van de fundamentele spanning of stroom van orde is
  • H De maximale beschouwde harmonische spanning of stroom (meestal 40 of 50)

Totale Harmonische Vervorming in de spanning (THDu)

Met name de Totale Harmonische Vervorming (THD) in de spanning (u) houdt direct verband met de betrouwbaarheid van de werking van elektrische apparatuur. Er zijn meerdere normen die niet alleen eisen stellen aan de Totale Harmonische Vervorming in de spanning (THDu), maar ook aan de maximale individuele harmonische spanningen zoals o.a. de NEN-EN50160, IEC61000 reeksen. Volgens de EN50160 norm dient de THDu niet groter te zijn dan 8% voor 95% van de tijd gedurende een week.

Spanningsgolf

Onderhevig aan installatie wijzigingen en uitbreidingen

In de praktijk wordt de Totale Harmonische Vervorming (THD) meestal gemeten nadat een elektrische installatie al in bedrijf is genomen of in het geval er zich problemen binnen een installatie voordoen. Wanneer een installatie aan de norm voldoet voor harmonische vervorming, hoeft dit nog niet te betekenen dat dit voor altijd het geval zal zijn; een actuele THD simulatie wordt dan ook aanbevolen. Sterker nog, het voldoen aan de norm van de THDu biedt geen zekerheid dat alles binnen een elektrische installatie naar behoren functioneert. Wij weten namelijk uit ervaring dat er zich reeds problemen onder de normwaarde kunnen voordoen, zoals storing of uitval van gevoelige elektrische apparatuur.

Veel elektrische installaties worden in de loop der tijd aangepast en/of uitgebreid. Bij voorkeur wordt dan voor een dergelijke aanpassing of uitbreiding het effect op de Totale Harmonische Vervorming onderzocht. Het bepalen van de THD door middel van simulaties biedt in dergelijke gevallen een oplossing.

HyTEPS is expert in THD simulaties en calculaties

In een vroeg stadium maatregelen treffen

Door gebruik te maken van professionele softwarepakketten, eerdere metingen binnen de installatie en onze technische kennis op het gebied van Power Quality kunnen wij in verschillende soorten installaties voorspellen wat de THD wordt na een bepaalde aanpassing of uitbreiding.

Met behulp van THD simulaties kunnen al in een vroeg stadium de nodige aanpassingen en maatregelen getroffen worden om de Totale Harmonische Vervorming binnen specifieke grenzen te houden. Niet alleen de harmonische vervorming wordt hiermee onder controle gehouden, maar ook onnodige kosten kunnen op deze wijze voorkomen worden.

De juiste informatie en bijbehorende parameters zijn doorslaggevend om een correcte THD simulatie uit te voeren. Gewapend met de juiste informatie en parameters bepaalt HyTEPS wat op basis van uw specifieke situatie de beste aanpak is.

Enkele referenties

Wij verzorgen al jarenlang simulaties op het gebied van Power Quality. Onze engineers brengen het probleem in kaart en HyTEPS levert de best passende oplossing. Onze relaties bevinden zich in een breed scala aan sectoren waaronder industrie, ziekenhuizen en offshore. Enkele van onze cases hebben wij voor u uitgewerkt. Klik op de case en lees meer over de uitdaging, onze oplossing en de resultaten.
Op onze referenties pagina vindt u nog meer cases.

Referenties Windpark

Windpark

Referenties Zonnepark

Zonnepark

Referenties AC+DC vlamboogsimulaties

AC+DC vlamboog
simulaties

 


HyTEPS kan de THD simulaties voor u verzorgen

 

HyTEPS heeft de kennis, ervaring en gespecialiseerde apparatuur om THD simulaties uit te voeren. Een grondige analyse van de situatie ter plaatse en het toetsen aan de geldende normen zijn onderdeel van onze manier van werken. Wij geven u inzicht en adviseren u omtrent mogelijke verbeteringen om de THD in de aanbevolen “range” te brengen. Daarnaast leveren wij innovatieve productoplossingen om deze verbeteringen tot stand te brengen.

Ask an Power Quality Expert