HyTEPS logo

HyTEPS Voorjaarsevent 2022

Thema - Installatie veiligheid

Data:
10 februari
18 februari
22 februari (VOL)
 Planning:
12:00 uur – Inloop met broodje
13:00 – 16:00 uur - Lezingen
16:00 – 17:00 uur - Borrel en netwerken

Uw inbreng telt!

In het voorjaar van 2022 organiseert HyTEPS het "Voorjaarsevent". Wij zullen in een tijdsbestek van drie weken 3 dagdelen lezingen geven bij op ons kantoor in Gemert. Op alle 3 de data zullen dezelfde lezingen aan bod komen. U kunt dus 1 van de 3 data kiezen om deel te nemen.

Dit evenement is speciaal voor een select gezelschap genodigden. Bij dit evenement zullen we het gaan hebben over de meest gekozen onderwerpen uit onderstaande enquête (zie knop om in te vullen). U krijgt dus de mogelijkheid om mede invulling te geven aan de onderwerpen waar we het over gaan hebben deze dag!

Onderstaande enquête bestaat uit 2 korte vragen en zal niet langer dan 1 minuut van uw tijd in beslag nemen. Gelieve deze enquête af te ronden vóór 10 december 2021. Scroll verder op deze pagina om meer informatie te vinden over de mogelijke onderwerpen waar u uit kunt kiezen.

Elektrische installatie meten en beheersen

Onderwerpen

Selectiviteit

Selectiviteit is het opdelen van installaties, zodat een zo klein mogelijk deel uitgeschakeld wordt bij een defect. Concreet betekent dit dat de automaat van de onderverdeelinrichting eerder aangesproken wordt dan de automaat van de hoofdverdeelinrichting. Ook aardlekbeveiliging heeft selectiviteit. Selectiviteit is een eis vanuit de NEN1010 voor zowel de aardlekbeveiliging alsmede de overstroom beveiliging. Dit om de veiligheid in de installatie te garanderen.

Arc flash

Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat het risico van kortsluitingen en vlambogen. Boogflitsen zijn zeldzaam, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen een groot risico door de enorme explosie die wordt veroorzaakt door een boog. Optimale vlamboogbescherming is een absolute noodzaak. Het voorspellen van het gedrag van de boogflits verhoogt de veiligheid. Het geeft inzicht in risico's en hoe deze risico's het beste kunnen worden beheerd. Het kennen van de elektrische energie in elk verdeelbord bepaalt de juiste PBM's voor alle situaties.

Meten/Monitoring

Het belang van inzicht in de energiestromen van de installatie is groter dan ooit. De energietransitie vraagt het maximale van onze elektriciteitsnetten en daarbij is het een “must” om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. De toenemende vraag naar elektrische energie belast de elektrische installaties zwaarder en risico’s van ongeplande uitval nemen toe. Naast overbelasting speelt ook Power Quality een cruciale rol bij een optimale bedrijfsvoering van de installatie en kan zelfs meer vrije ruimte creëren binnen de installatie. Meer en beter inzicht door monitoring biedt de installatieverantwoordelijke meer grip op de installatie waardoor hij tijdig kan anticiperen op mogelijke risico’s. Inzicht in de belasting van de installatie, maar ook de status van de installatie, helpt u de installatie optimaal te beheren en de vinger aan de pols te houden.

Uw input/wens

U krijgt de mogelijkheid om mede invulling te geven aan de onderwerpen waar we het over gaan hebben deze dag! Bij dit evenement zullen we het gaan hebben over de onderwerpen zoals hierboven beschreven. Mocht uit onderstaande enquête blijken dat er veel animo is voor een ander topic, dan zullen wij deze integreren en/of een van de bestaande topics wijzigen. Klik op de knop hieronder om de enquête in te vullen.

Sprekers

Sjef Cobben
Sjef Cobben is deeltijdhoogleraar Power Quality bij het lectoraat Electrical Energy Systems van de TU/e-faculteit Electrical Engineering.

Christan van Dorst
Christan is Manager Technical Engineering bij HyTEPS.

Seymour Pijpers
Seymour is Sr. Technical Engineer bij HyTEPS.

 

 

HyTEPS Voorjaarsevent 2022

Thema - Installatie veiligheid

Data:
10 februari
18 februari
22 februari
 Planning:
12:00 uur – Inloop met broodje
13:00 – 16:00 uur - Lezingen
16:00 – 17:00 uur - Borrel en netwerken