Power Quality trainingen door experts uit het veld

HyTEPS is al meer dan 15 jaar werkzaam op het gebied van Power Quality (de kwaliteit van spanning en stroom). We hebben inmiddels meer dan 1000 trainees gehad. Onze engineers zijn daadwerkelijk werkzaam in de elektrische installatie van onze klant. De klanten waarvoor wij werken bevinden zich in zeer diverse sectoren. Al deze factoren dragen ertoe bij dat onze kennis en ervaring erg breed en diepgaand is. Elke klant, elke situatie en elke installatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken gerelateerd aan Power Quality. Power Quality heeft mede hierdoor geen geheimen meer voor ons.

HyTEPS is expert op het gebied van Power Quality.
Graag willen wij onze kennis en ervaringen met u delen.

 

INZICHT IN POWER QUALITY

HET POWER PROTOCOL

KENNIS & CASES

HyTEPS Power Quality trainingen: online en face-to-face

Vanuit onze kennis en ervaring bieden wij diverse Power Quality trainingen aan. Naast onze online training 'Study Power Quality' verzorgen wij vier verschillende face-to-face trainingen. Hierdoor bieden wij u de mogelijkheid de kennis te vergaren die voor u van belang is. Op verzoek behoort een klantspecifieke en/of incompany training eveneens tot de mogelijkheden.

De laatste jaren is Power Quality een steeds bekender begrip geworden. Vaak is dit actuele onderwerp wel eens opgedoken. Echter, de kennis over wat Power Quality nou precies is verschilt per persoon. Zo ook de mate waarin deze kennis is gewenst of vereist. Dit hangt nauw samen met de opleiding die iemand heeft gevolgd, het bedrijf waarvoor iemand werkt en de functie die iemand heeft. Onze verschillende specifieke Power Quality trainingen spelen in op deze uiteenlopende kennisniveaus, wensen en behoeftes.

Online Power Quality Training

Leer meer omtrent Power Quality op het voor u meest geschikte moment

E-learning platform "Study Power Quality"

Training Study Power Quality

Study Power Quality Online!

‘Study Power Quality’ is een online Power Quality training vervaardigd in coöperatie met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben. Deze online training is deels gebaseerd op zijn boek “Power Quality; over de problemen en oplossingen” aangevuld met onze eigen kennis en ervaring als praktijkspecialist in Power Quality. Het e-learning platform ‘Study Power Quality’ biedt vrijheid om kennis te vergaren omtrent het onderwerp Power Quality op het voor u meest geschikte moment.

HyTEPS Power Quality trainingen

INZICHT IN POWER QUALITY

Power Quality training - BASIS

In deze Power Quality training geven we inzicht in de elektrotechnische aspecten waarmee een slechte Power Quality gepaard gaat. Er komen termen aan bod als verhoogde nulstromen, harmonische en cosinus phi (oftewel blindvermogen). Ook de risico’s en mogelijke oplossingen komen natuurlijk aan de orde.

Trainingsduur: 1 dag
Doelgroep: trainees met een elektrotechnische achtergrond

HET POWER PROTOCOL

Power Quality training - GEVORDERD

Prof.dr.ir. J.F.G. Cobben verzorgt deze Power Quality training in samenwerking met HyTEPS. Tijdens twee trainingsdagen gaan we nog dieper in op de elektrotechnische aspecten. Er is aandacht voor onderwerpen als transiënten, spanningsdips, asymmetrie en EMC.

Trainingsduur: 2 dagen
Doelgroep: trainees met diepgaande elektrotechnische kennis

KENNIS & CASES

Power Quality training – IN DE PRAKTIJK

Tijdens deze praktijkgerichte Power Quality training behandelen wij enkele cases. Het betreft problemen die wij bij onze relaties zijn tegengekomen, waaronder cases met betrekking tot ledverlichting, zonnepanelen en uitval van de hoofdautomaat. Daarnaast kunt u uw eigen vraag en/of probleem onder de aandacht brengen.

Trainingsduur: 1 dag
Doelgroep: trainees met een elektrotechnische achtergrond

KENNIS & CASES

Arc Flash training

Tijdens deze 1-daagse of 2-daagse Arc Flash training komt u alles te weten over vlambogen. We behandelen uitvoerig de begrippen, normen en verschillende methodieken op het gebied van vlambogen. Ook zullen we verschillende berekeningen uitvoeren en kunt u al uw vragen stellen.

Trainingsduur: 1 of 2 dagen
Doelgroep: trainees met een elektrotechnische achtergrond

Samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven en prof.dr.ir. J.F.G. Cobben

De HyTEPS Power Quality trainingen geven wij in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en prof.dr.ir. J.F.G. Cobben. Meestal vinden de trainingen plaats op de Technische Universiteit Eindhoven. Bij de training “Inzicht in Power Quality”, onze basistraining, brengen wij een bezoek aan het Power Quality lab van de Technische Universiteit Eindhoven voor enkele demonstraties.

Partner Technische Universiteit Eindhoven

Power Quality training – KLANTSPECIFIEK e/o INCOMPANY

Heeft u een grote groep medewerkers waarvoor een Power Quality training van toegevoegde waarde is? Op uw verzoek stellen wij naar uw wens en behoeften een training samen. Deze kan zowel worden gegeven op onze vaste trainingslocatie (de Technische Universiteit Eindhoven) als op uw eigen locatie. Informeer naar de mogelijkheden.

Trainingen Banner Christan van Dorst